Huurverhogingen sportaccommodaties

Bij de KNVB komen verontrustende berichten binnen over forse gemeentelijke huurverhogingen voor velden en accommodaties. De verhogingen zijn vaak dermate buiten proportioneel dat het aantal juridische geschillen tussen clubs en gemeenten fors...