Amateurvoetbal en corona

In het laatste optreden van Rutte en De jong werden ook de clubs en spelers in het amateurvoetbal opnieuw getroffen door de maatregelen. Geen trainingen na 17:00 uur, trainen voor volwassenen met maximaal twee personen en op 1,5 meter afstand, de zaalcompetitie voor de jeugd na een speeldag stilgelegd en geschrapt, nog steeds geen publiek en sportkantines gesloten. Sporten is volgens het kabinet ‘niet essentieel’ en daarom gelden de maatregelen ook voor het amateurvoetbal. De KNVB heeft nog geprobeerd om de bestuurders van het land op andere gedachten te brengen, maar helaas. De fitheid van 1,2 miljoen voetballers is volgens de bond in het geding.

De afgelopen twee jaren zijn voor de complete samenleving een beproeving geweest en zo ook voor de voetbalclubs. Het clubleven werd meerdere keren ernstig verstoord door de genomen maatregelen en de financiële positie van clubs wordt nog steeds op de proef gesteld. Er waren zelfs ouders van nieuwe leden die een zeer lange tijd niet eens hun kroost langs de zijlijn konden gadeslaan en aanmoedigen bij trainingen en wedstrijden. Dit alles zorgt er ook voor dat het clubgevoel vermindert bij de leden en dit bij nieuwe leden zelfs nog niet aanwezig is doordat de club niet kan functioneren zoals het hoort en mensen zich minder betrokken voelen.

Clubs hebben daarom ook te maken met opzeggingen, leden die de brui eraan geven omdat ze niet (goed) kunnen trainen en minder op de club kunnen zijn. Gelukkig zijn deze opzeggingen niet massaal en is er loyaliteit van de leden richting de club. Ook het effect van het ‘verkeerslicht’, dan weer niet en dan weer wel trainen en/of wedstrijden, is hier debet aan. Vanwege het niet kunnen trainen hebben leden hun vrije tijd anders ingedeeld en als de huidige situatie blijft voortduren dan kan men denken dat een leven zonder voetbal ook prettig is. Menige club ziet ook een kleinere aanwas van leden in de afgelopen tijd al zijn daar ook uitzonderingen op.

Afzeggingen

Je ziet het ook in de afzeggingen voor trainingen en wedstijden. Afgezien van het feit dat als je corona hebt opgelopen of in quarantaine moet, worden er ook eenvoudiger dan vroeger trainingen en wedstrijden afgezegd. Voor het coronatijdperk was de instelling dat je als speler altijd aanwezig was bij trainingen en wedstrijden en alleen bij ziekte je ging afmelden. Is dit een nieuwe cultuur in de sport dankzij de pandemie en de maatregelen waar we in zitten? Ook ouders maken keuzes om hun kroost wel of niet te laten voetballen wanneer nieuwe maatregelen van kracht worden.

Uit de berichten in de media kunnen we opmaken dat veel voetbalclubs in de problemen zijn gekomen doordat hun levensader, de kantine, al meerdere keren langdurig is gesloten. Clubs lopen gemiddeld tussen de € 30.000 en € 80.000 aan inkomsten mis en dat is vaak 40 tot 70% van de begroting. Sommigen teren op hun reserves, maar die zijn niet onuitputbaar. Andere bestaan nog net vanwege de steunmaatregelen, maar die zijn niet voldoende om alle ‘verliezen’ op langere termijn te compenseren. Ook vallen sponsoren weg door opzeggingen of faillissementen. Als dan ook nog leden stoppen en de aanwas stagneert wordt het zeer moeilijk om het hoofd boven water te houden, zeker als deze maatregelen in de sport voortduren in het nieuwe jaar. Dat zou desastreus zijn voor het clubleven in onze samenleving en de gezondheid in het algemeen.