Steun van de gemeente?

Het lijkt een strijd van de lange adem te worden voor de clubs. Vorig jaar was het eindseizoen al een drama en het huidige seizoen begon vrij goed, maar alles was weer snel terug bij af. Veel clubs zijn naast de contributies afhankelijk van inkomsten uit de kantine en evenementen en die staan al erg lang droog. Voor vele clubs is het wegvallen van die inkomsten een harde dobber en zien zij het water tot hun lippen stijgen. De kosten van accommodatie, clubhuis, trainers en dergelijke gaan immers gewoon door. De steun voor de sportclubs levert te weinig op om dat goed te maken. Wanneer gaat de gemeente haar clubs steunen in deze moeilijke tijden?

Kijk naar het prachtige voorbeeld van de gemeente Achtkarspelen. Deze gemeente gaat haar sportverenigingen helpen om ervoor te zorgen dat zij niet omvallen. Ze doen dit door de huurkosten voor de velden en/of accommodatie (gedeeltelijk) kwijt te schelden. Daarbovenop komen die verenigingen ook nog in aanmerking voor een subsidie. Waar blijven de politieke partijen in Leeuwarden die zeggen dat ze sport(en) belangrijk vinden? Waarom besluit de Leeuwarder politiek ook niet tot een dergelijke maatregel? We gaan toch niet wachten tot de clubs echt in de problemen komen en het te laat is?