Beperking rubberkorrels op velden

In juni 2016 vroeg de Europese Commissie aan de ECHA (European Chemicals Agengy) om de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat op kunstgrasvelden te onderzoeken. Na vele jaren onderzoek, bewijslast en evaluaties is het nu gekomen tot een beperking voor PAH’s (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons) en dus de rubberen korrels. Deze nieuwe strenge regels hebben gevolgen voor zowel nieuwe alsook bestaande kunstgrasvelden in de EU en dus ook in de gemeente Leeuwarden. Zij verwachten geen totaal verbod voor alle soorten ‘vulling’, maar wel een aanscherping van de regels.

De gemeente besloot al eerder om geen nieuwe kunstgrasvelden meer aan te leggen met rubbergranulaat en heeft gekozen voor kurk en soms TPE (Thermo Plastisch Elastomeer) als vervangende ‘vulling’ voor de velden. Deze zijn niet bodemvervuilend zoals rubberkorrels, maar kunnen natuurlijk ook gezien worden als ‘bodemvreemd’. Mochten de nieuwe strenge regels hieromtrent zo ver gaan dat alle ‘vulling’ wordt verboden dan zitten veel gemeenten en sportclubs met een groot probleem.

De verwachting is echter dat het rubbergranulaat zal worden verboden, omdat hier giftige stoffen in zitten en grond(water)vervuiling met zich mee brengt, zo wijzen onderzoeken uit. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden denken dat (alleen) dit advies zal worden overgenomen van de ECHA. Voor de gemeente levert dit geen directe problemen op want tot 2023 worden er geen velden aangelegd of gerenoveerd. De bestaande velden met rubbergranulaat worden bij vervanging voorzien van kurk wat wel duurder is in onderhoud.