FVC consulteert haar leden

Uit een vanmorgen geplaatst bericht op de website en sociale media van FVC is duidelijk geworden dat de club de afgelopen weken een ledenraadpleging heeft gehouden. Via een online enquête werden de leden en vrijwilligers allerlei vragen gesteld over de gesprekken met de gemeente over een mogelijke verhuizing naar een nieuw sportcomplex in de wijk Middelsee. Niet alleen het ‘aanbod’ van de gemeente is een belangrijk onderwerp, maar ook op welke plaats het nieuwe sportcomplex in de wijk komt. Het bestuur meldt dat zij de leden zal informeren zodra het tot een voorstel c.q. beslissing is gekomen.

Aanleiding tot de gesprekken met de gemeente is de drukte op Wiarda waar vooral op zaterdag te weinig velden zijn om alle wedstrijden een veld toe te kennen en goed te laten verlopen. Ditzelfde geldt voor de 16 kleedkamers waar vaak meerdere teams tegelijk in moeten verkleden en douchen. Sportcomplex Wiarda kent momenteel zes velden, twee voor FVC en vier voor Blauw Wit. Enkele jaren geleden heeft het gemeentebestuur een streep gezet door een uitbreiding van dit sportcomplex met twee extra velden. Er zijn er eigenlijk op de zaterdag acht velden nodig en op de zondag één zo is te lezen in het onderzoek naar sportaccommodaties in Leeuwarden van vorig jaar. Daarbij komt dat de afgelopen vijf seizoenen Blauw Wit met 15% en FVC met 1,2% zijn gegroeid. Door deze groei worden de problemen alsmaar groter.

Uit het artikel valt op te maken dat de nieuwe plaats voor het sportcomplex Middelsee niet de meest ideale plek is. De gemeente heeft vorig jaar een nieuwe locatie één kilometer verder de wijk in en aan het spoor aangewezen voor het nieuwe complex. Dit is helemaal aan de westelijke rand van de wijk de Zuidlanden (en Middelsee) en zuidelijk daarvan komt een kantorenterrein en dus niet de meest ideale plek voor een gemeenschapsvoorziening in een wijk. In het artikel staat nog geen uitslag van de gehouden raadpleging. Het bestuur gaat zich met de uitslag beraden over een volgende stap in dit vraagstuk. Of dat blijven, aanpassen of verhuizen wordt zal te zijner tijd bekend worden gemaakt.