Andere locatie sportcomplex Middelsee

Het geplande sportcomplex in de nieuwe wijk Middelsee is in de nieuwe plannen verplaatst naar deelgebied ‘de Werp’. Op de huidige geplande plaats in fase 1, bij de museumboerderij, zou niet voldoende ruimte zijn voor de benodigde voetbalvelden en sporthallen zo schrijft de wethouder. Vandaar dat het sportcomplex nu is verplaatst naar de nieuwe plek centraler in de wijk en aan de spoorlijn. Volgens het ontwikkelkader bestaat de behoefte uit zes sportvelden en een of twee sporthalen. De gemeente wil de sport concentreren op een plaats en dus vandaar deze nieuwe keuze.

Er wordt al een flink aantal jaren gesproken over het sportcomplex, ook met de beoogde club die daar domicilie zou moeten krijgen. Vanwege ‘capaciteitsproblemen’ op Wiarda zou FVC in de ogen van de gemeente naar het nieuwe sportcomplex moeten verhuizen. De club zelf zegt over voldoende capaciteit te beschikken met hun twee velden op Wiarda, maar dit probleem zou vooral op buur Blauw Wit van toepassing zijn. Al in januari 2018 liet FVC via een persbericht weten dat het allerminst zeker is dat FVC naar Middelsee gaat verhuizen, ook om de geruchten dat de verhuizing al definitief was de mond te snoeren. De club is wel nog steeds in overleg met de gemeente.

Het allereerste plan voor een sportcomplex in de wijk Middelsee was direct in fase 1 gepland bij de museumboerderij. Daar stonden zes velden ingetekend en dat aantal werd in de latere plannen verkleind naar vier om uiteindelijk op drie uit te komen. Nu blijkt dus toch dat er een behoefte is voor zes velden en een of zelfs twee sporthallen en is deze plek te klein om dit allemaal te huisvesten. De grond is natuurlijk ook aantrekkelijker voor huizenbouw en de te verwachten opbrengsten hiervan voor de gemeente. De nieuwe plek voor het sportcomplex is ruimer en wellicht minder geschikt voor huizenbouw zo vlak bij de spoorlijn.

Onduidelijk

Op de website van Middelsee staat dat er zes voetbalvelden komen op het sportcomplex en in het nieuwe ontwikkelkader wordt gesproken over zes sportvelden. De gemeente spreekt ook van het clusteren van de voorzieningen zodat er synergie tussen de verschillende sportverenigingen ontstaat en deze optimaal gebruikt kunnen worden. Het is niet duidelijk over welke sporten hier wordt gesproken en welke sport en club naast FVC hier haar velden zal krijgen. Ditzelfde geldt ook voor de geplande sporthallen waar sportclubs hun trainingen en wedstrijden zullen gaan spelen. De gemeente ziet het liefst dat deze clubs een gezamenlijke kantine gebruiken.

Het is in ieder geval wel duidelijk dat de verplaatsing ook een vertraging van de realisatie in zal houden. Lag het in de bedoeling om het sportcomplex op de oude plaats in 2022 gereed te hebben dan zal de bouw op de nieuwe plaats waarschijnlijk zeker niet voor dat jaar starten. Ook afhankelijk hoe snel de verkoop en bouw van de huizen in Middelsee zal verlopen uiteraard. Dit geeft in ieder geval de gemeente en de beoogde sportclubs wat meer tijd om te overleggen en tot een gedragen en voor alle partijen goed besluit te komen. FVC heeft al gemeld dat het uiteindelijk de leden zijn die een keuze zullen maken.