Blauw Wit voert coronatoeslag in

Vanwege alle genomen maatregelen rond corona en de daarmee gepaard gaande kosten heeft Blauw Wit besloten om een coronatoeslag in te voeren, zo valt te lezen op hun website. Een tweede reden is dat de omzet van de kantine daalt en dat dit een belangrijke post is in de exploitatie van de club. Het bestuur meldt dat de toeslag noodzakelijk is om niet de liquiditeitspositie van de vereniging in gevaar te brengen.

Voor zover bekend is Blauw Wit de eerste en enige club tot nu toe in de gemeente Leeuwarden die een dergelijke toeslag in rekening brengt bij haar leden. Per september 2020 betaalt elk lid € 1,00 per maand meer als toeslag en dus komt de totale toeslag op € 12,00 per jaar per lid. Dat betekent voor Blauw Wit, met de op de website aangegeven 1.300 leden, dat er een extra bedrag van € 1.300,00 per maand binnenkomt en op jaarbasis is dit € 15.600,00.  Met dit bedrag hoopt de club niet in financiële problemen te komen.

Ook de KNVB maakt zich zorgen over de financiële gevolgen van de coronacrises voor het amateurvoetbal. Vele clubs hebben het al zwaar en kunnen het hoofd nog maar net boven water houden. Bij een tweede (corona)golf en een mogelijk tweede keer stopzetten van het voetbal verwacht de KNVB dat meerdere, zo niet vele clubs, het onderspit moeten delven en hun deuren en velden moeten sluiten. Voor het amateurvoetbal zou dit een flinke ramp zijn die jarenlang zijn sporen gaat nalaten. Vele clubs zoeken daarom naar extra inkomsten om het niet zover te hoeven laten komen.