Voetballen goedkoopste sport?

Voetballen bij een club stond zeer lange tijd bekend als een van de, zo niet de goedkoopste, sport. Maar is dit nog steeds het geval in een tijd waarin ook voetbalverenigingen de kosten zien oplopen en de bereidheid van vrijwilligers om onbezoldigd te helpen zien afnemen. Voor wat de contributie betreft hebben we de afgelopen jaren bij de Leeuwarder voetbalclubs al gezien dat zij op een gegeven moment deze met flinke percentages hebben moeten aanpassen om het hoofd boven water te kunnen houden. Het subsidiëren van de contributie is verleden tijd en wordt nu gebaseerd op werkelijke kosten. De LVC ging op onderzoek uit.

In het onderzoek betrekken we verenigingen uit de gemeente Leeuwarden en voor het gemak de contributie van de jeugd en de senioren als vergelijk met andere (buiten)sporten. De gemiddelde contributie voor voetbal voor de jeugd komt dan uit op € 146,42 en voor de senioren € 224,12 per jaar. We zullen deze bedragen tegen een paar andere vergelijkbare sporten qua kosten zoals accommodatie, materiaal en tenues afzetten om het vergelijk zo eerlijk mogelijk te houden.

SportJeugdSenioren
Tennis€ 70,80€ 179,00
Schaatsen€ 124,75€ 148,50
Rugby€ 131,00€ 259,00
Voetbal€ 146,42€ 224,12
Hockey€ 244,38€ 275,00
Basketbal€ 285,00€ 350,00
IJshockey€ 534,00€ 570,00


Bij deze bedragen zijn nog wel een paar opmerkingen noodzakelijk:

  • Ranglijst op bedragen jeugd
  • Tennis: daarnaast kosten voor tennislessen, kleding en materiaal
  • Schaatsen: 22 trainingen, inclusief trainersvergoeding, exclusief kleding
  • Rugby: niet bekend of kleding inclusief is
  • Voor de meeste andere sporten geldt dat kleding inclusief is

Conclusie

Op de vraag of voetbal nog steeds de goedkoopste sport is kunnen we melden dat de sport zich niet meer bovenaan de lijst bevindt, maar zich nog wel schaart onder de goedkoopste sporten. Vooral in een stad als Leeuwarden, waar het aanbod van soorten sporten groot is, wordt er niet automatisch altijd voor voetbal gekozen. Toch zien we dat ook jeugd van andere sporten op latere leeftijd hun intrede doen bij  het voetbal, maar dit is ook het geval vanuit het voetbal naar de andere sporten. We kunnen nog wel zeggen dat voetbal volksport nummer een is qua aantallen spelers en dit geldt ook meer een meer voor meiden en vrouwen, met een jaar in jaar uit groeiend aantal speelsters.

Lees meer over contributie.