Uitslag onderzoek sportverenigingen en corona

Het Mulier Instituut heeft de bevindingen van het door het NOC*NSF aangevraagde onderzoek naar de invloed van de corona maatregelen op de sportvereniging gepubliceerd. Opmerkelijk is het feit dat vier op de tien sportverenigingen in Nederland zich (ernstige) zorgen maken over de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging. Die zorgen gaan vooral over het verlies van leden en vrijwilligers en inkomstenderving waarbij de vaste lasten wel betaald moeten worden.

Ruim vier op de tien verenigingen verwachten minder nieuwe leden en één op de vijf verenigingen verwacht dat meer bestaande leden hun lidmaatschap gaan opzeggen. Hoewel sportverenigingen de consequenties van de coronacrisis voor de inkomsten op dit moment nog niet goed kunnen overzien, verwachten verenigingen bij sluiting van de vereniging tot en met 28 april gemiddeld 11 procent van de begrote inkomsten voor 2020 mis te lopen. Mocht de vereniging tot en met juli zijn gesloten, stijgen de gemiddelde verwachte misgelopen inkomsten naar 28 procent van de begrote inkomsten voor 2020.

Over het algemeen hebben verenigingen met hogere (vaste) lasten, zoals (middel)grote verenigingen (meer dan 100 leden), veldsportverenigingen (o.a. voetbal, hockey, tennis), verenigingen met een eigen kantine en verenigingen met een eigen accommodatie in hogere mate te maken met inkomstenderving.

De dataverzameling heeft van 1 april tot en met 13 april plaats gevonden. In deze periode bestond nog veel onduidelijkheid over de duur en inhoud van de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Hoewel de sportverenigingen weer deels open mogen, betekent dit voor veel verenigingen geen afname van de inkomstenderving. Wedstrijden, sportevenementen en clubactiviteiten zijn voor langere tijd verboden, en die zorgen voor veel verenigingen juist voor de noodzakelijke inkomsten.

Andere belangrijke bevindingen:

  • 10 procent van de sportverenigingen voelt zich bij sluiting van de sportaccommodatie op korte termijn (tot de zomer) in haar voortbestaan bedreigd.
  • Ongeveer een kwart van de sportverenigingen in Nederland geeft aan dat noodmaatregelen, hulp of ondersteuning essentieel zijn om als vereniging de coronacrisis te kunnen overleven.
  • Twee op de tien verenigingen (vooral verenigingen met hogere (vaste) lasten) in Nederland hebben behoefte aan andere dan de bestaande ondersteuning om de vereniging overeind te houden zoals het opschorten of tegemoetkomen van huurverplichtingen.
  • Twee op de drie verenigingen geven aan vertrouwen te hebben in de veerkracht van de vereniging om de gevolgen van de coronacrisis te overleven.

Het ministerie van VWS heeft inmiddels een noodfonds ingesteld om Nederlandse  sportverenigingen te ondersteunen.

Bron: Mulier Instituut