Stiens en DTD nog een seizoen samen

S.C. Stiens heeft na evaluatie met betrokkenen binnen de vereniging besloten de samenwerking voor nog een seizoen voort te zetten maar in een afgeslankte vorm. De samenwerking is Stiens op hoofdlijnen goed bevallen, alleen is de noodzaak om een structurele samenwerking (SJO) aan te gaan voor Stiens niet aan de orde. Stiens geeft hiermee gehoor aan de feedback van haar leden en geeft DTD de mogelijkheid te werken aan een voor hen zo goed mogelijke toekomstbestendige oplossing.

De uitgangspunten voor de samenwerking van seizoen 2020-2021 zullen alleen betrekking hebben op de teams daar waar ook DTD-spelers worden ingedeeld. Ook zal de jeugd tot en met onder 11 alleen op het sportcomplex van S.C. Stiens trainen. Tevens zal de huidige samenwerking met de vrouwen voor nog een seizoen voortgezet worden. Over de praktische invulling en indelingen van de teams zullen de leden aan het einde van dit seizoen geïnformeerd worden. De beide clubs werken momenteel samen met een jeugd- en drie vrouwenteams.

Stiens en DTD werken samen onder de noemer Samenwerkend Team, afgekort ST. Dit is een samenwerkingsvorm met een vereniging in de buurt die ook een jeugdteam niet (meer) compleet kan krijgen of spelers over heeft. Het primaire doel van een ST is om alle jeugdleden in een passend team onder te brengen en met plezier te laten voetballen. Dit is de eenvoudigste vorm van samenwerking en gaat minder ver dan een SJO (Samenwerkende Jeugdopleiding), waarbij de gehele jeugd wordt samengevoegd, of een fusie.