Contributie en corona

Vanwege het stopzetten van de trainingen en wedstrijden bij voetbalverenigingen komen er bij sommige leden vragen over het betalen van de contributie. Het hele vierde en laatste kwartaal van het seizoen 2019-2020 is immers, zoals het nu lijkt, in het water gevallen. De clubs zijn stilgelegd door de maatregelen rond het coronavirus en zelfs de sportcomplexen zijn gesloten. Omdat we gewend zijn om niet te betalen als er niets wordt geleverd lijkt het dat contributie achterwege kan blijven. Omdat je relatie als lid met een vereniging een andere is dan als klant en natuurlijk ook vanwege je binding met de club ligt dit toch anders.

De KNVB zegt hierover het volgende. Sportbreed geldt het standpunt dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden vragen we je om jouw solidariteit en adviseren we je om in contact te blijven en dit te bespreken binnen jouw vereniging. Een club kan in overleg met de leden bepalen om de contributie tijdelijk stil te zetten. Maar dat heeft uiteraard ook weer gevolgen voor de financiële positie van de vereniging.

Als je het juridisch bekijkt dan wordt je lid van een vereniging en is het lidmaatschap de juridische relatie tussen het lid en de vereniging. In de statuten van die vereniging is ook de te betalen contributie om lid te zijn vastgelegd. Bij een dergelijk lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Het wel of niet halen van de doelstellingen van de vereniging is dus niet van invloed. Het dus niet kunnen trainen en spelen van wedstrijden staat dus los van die contributie die je als lid moet betalen, zeker bij overmacht zoals nu het geval is. Dat is dus anders dan bij een sportschool.

We moeten ook niet vergeten dat de kosten van een vereniging gewoon doorlopen in deze periode. Daarnaast staan ook de (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld kantineverkoop in het algemeen of bij evenementen stil en moet de vereniging het dus rooien met alleen de contributie-inkomsten. Het is maar de vraag of verenigingen hiermee de vaste kosten kunnen betalen. Daarom is het ook noodzakelijk om je vereniging te blijven steunen en samen die contributie te betalen, zodat je zodra het mogelijk is, weer kan trainen en wedstrijden spelen bij jou eigen club.