Verenigingen en media

Naast de gebruikelijke websites van de clubs, die er al langer waren, zijn vanaf 2010 ook de sociale media gevonden, geactiveerd en toegevoegd. De redactie van LVC heeft de sociale media van de stadsclubs opgezocht en een overzicht gemaakt. Daarin staan de startdatums en aantallen volgers van Twitter, Facebook en Instagram. De plaatsing in de lijst is tot stand gekomen door alle volgers van deze drie sociale media op te tellen.

Het overzicht toont aan dat het niet alleen de clubs met veel leden zijn die veel volgers hebben. Ook kleinere clubs doen het goed op de sociale media en weten volgers aan zich te binden. Hierbij is het natuurlijk belangrijk hoeveel berichten worden geplaatst, maar nog belangrijker is of deze berichten een actuele inhoud en nieuwswaarde hebben. Kwaliteit in de berichtgeving zorgt ervoor dat mensen gaan en blijven volgen ook al zijn er maar weinig mensen die regelmatig hun sociale media checken en clubs ontvolgen. Toch kunnen ‘flutberichten’ ervoor zorgen dat mensen afhaken en dus is een goed beheer van de accounts wenselijk en zelfs noodzakelijk.

Een website wordt vaak gezien als het visitekaartje van de club, het eerste waar eventuele (ouders van) nieuwe leden mee in aanraking (kunnen) komen. Het is wel duidelijk dat daar veel aandacht aan moet worden besteed, ook al is dat door te weinig (bekwame) vrijwilligers vaak ook een sluitpost. De sociale media van de club worden wellicht nog wel vaker bekeken en geraadpleegd en dus zou ook hier veel aandacht aan moeten worden besteed. Wat te denken van sponsoren die zeker op een goede manier getoond willen worden op een nette website of een sociale media accounts die veel bezoekers trekken. Daarnaast moeten alle media (zoveel mogelijk) de eigen huisstijl hebben en dezelfde uitstraling qua kleur, opmaak, graphics, vorm- en berichtgeving voor de herkenbaarheid van de club.

Hieronder het overzicht waaruit de lezer zelf zijn conclusie kan trekken.