Onderzoek zaterdagvoetbal bij FVC

Op de website van FVC en in de LC wordt gewag gemaakt van het onderzoek welke deze club heeft gehouden naar zaterdagvoetbal. Zoals bekend is FVC een zondagsclub die al vele jaren in de eerste klasse speelt. Dat nu ook deze club de zaterdag als speeldag voor senioren onderzoekt is niet zo bijzonder gezien de landelijke trend hierin. Wat wel bijzonder kan worden is de vraag of FVC voor het prestatieteam de zondag inruilt voor de zaterdag. Hieronder het bericht.


“Vanwege positieve geluiden over zaterdagvoetbal binnen onze club heeft het bestuur een enquête gehouden om erachter te komen hoe groot die mogelijke wens werkelijk is. Daarvoor zijn de senioren en de JO19-spelers aangeschreven en konden zij de enquête met de vragen over voetballen op zaterdag online invullen. Afgelopen vrijdagavond is de uitslag van die enquête bekend gemaakt aan de toehoorders in ons clubgebouw. Bestuurslid Technische Zaken, Gerrit Wijbenga, presenteerde de uitslag en sprak over de consequenties die een dergelijk stap met zich mee brengt.

Het reactiepercentage op het verzoek om de enquête in te vullen was 65% waarvan 46% een voorkeur heeft voor voetballen op zaterdag en dus net iets minder dan de helft. Per team verschillen de percentages nogal, zo blijft het overgrote merendeel van FVC 4 liever op zondag voetballen. Vooral bij de jongere spelers van de senioren blijkt een voorkeur voor de zaterdag te zijn. Daar is FVC niet anders in dan de landelijke en regionale trend.

Het bestuur heeft tijdens de presentatie duidelijk gemaakt dat zij niet bepalen op welke dag of dagen wordt gespeeld en de wensen van leden graag wil faciliteren. Het is natuurlijk ook belangrijk dat de leden bij FVC (kunnen) blijven voetballen. De te maken keuzes hebben evenwel consequenties en roepen tevens vragen op. De belangrijkste is: gaan we een zaterdag team als extra starten of gaan we over naar de zaterdag voor prestatievoetbal? Bij deze laatste keuze is de consequentie dat wij als club weer in de vijfde klasse moeten starten. De vraag is hoeveel leden dan nog mee gaan en blijven en wat voor invloed heeft dit op de functie van hoofdtrainer en (medische) staf?


Andere vragen zijn bijvoorbeeld: hoeveel teams moeten we inschrijven voor de zaterdag, want zullen (oud) spelers naar FVC komen nu de mogelijkheid wordt geboden. Hoe om te gaan met de veldbezetting op Wiarda als geheel en onze twee velden in het bijzonder. Het bestuur wil het draagvlak voor het zaterdagvoetbal verder onderzoeken en stelt voor om een commissie te vormen die dit gaat uitvoeren. We moeten ook met de KNVB in gesprek gaan om te weten te komen wat we precies moeten en kunnen doen. Verder zal een stappenplan nodig zijn om ervoor te zorgen dat we voor het volgende seizoen alles gereed hebben. Daarvoor zal in december van dit jaar een definitief besluit moeten worden genomen over zaterdagvoetbal bij FVC”.

Bron: website FVC