Ontwikkeling (sportcomplex) Middelsee

De nieuwste wijk van Leeuwarden heet Middelsee en ligt aan de andere kant van de Overijsselselaan ten opzichte van Goutum. Naast de ontwikkeling van deze wijk, die steeds concretere vormen aanneemt, is er ook die van het sportcomplex welke aan de noordkant zal worden aangelegd. Een update rond deze nieuwe wijk en haar eerste deelgebieden in het noorden.

Het eerste deelgebied heet Waterstad en op de tekening is duidelijk te zien waarom. Tussen de stedelijke woonblokken zijn stadsgrachten en kades een veelvuldig element in het ontwerp. In dit plan komen ook op beperkte schaal winkels en horeca. Verder heeft het een open karakter met openbaar groen en is het verkeersluw, dus vooral voor fietsers en wandelaars. Aan de rand van het Van Harinxmakanaal komt dan het andere deelgebied, Havenstad genaamd. Waren deze gebieden eerst vooral voor 55+ bewoners, inmiddels is het ook voor gezinnen met jonge kinderen bedoeld. In de wijk Middelsee worden in totaal 2.800 woningen gebouwd.

Vlak bij deze deelgebieden is ook het nieuwe sportcomplex Middelsee gesitueerd. Het complex ligt naast het Landbouwmuseum waarmee de parkeerplaatsen worden gedeeld. De ontsluiting is via een ovonde in de Hendrik Algraweg en zo naar het kruispunt in de Overijsselselaan. Het sportcomplex is voorzien van veel groen, waarbij vooral de vele bomen opvallen in het plan. Het nieuw ingetekende gebouw naast het Landbouwmuseum is volgens de laatste informatie de Leeuwarder vestiging van het CIOS die een nieuw eigen onderkomen zoekt.

Waren de eerste plannen voor het sportcomplex (adres Felling 2) nog met zes velden voor verschillende sporten, in het huidige plan zijn daar nog drie van over en alleen voor voetbal. Deze drie velden liggen ‘speels’ bij elkaar op het terrein en het clubgebouw en de kleedkamers zijn voorzien tussen de twee westelijke velden. Het zuidelijk veld hiervan zal waarschijnlijk het hoofdveld worden waardoor bij een juist ontwerp het zicht vanuit het clubgebouw op beiden velden mogelijk is. Op het terrein zuidelijk van het hoofdveld is nog een uitbreiding mogelijk met een vierde veld.

Zoals bekend is de gemeente in gesprek met voetbalvereniging FVC die naar dit sportcomplex zou moeten/kunnen verhuizen. Lange tijd hebben die gesprekken op een laag pitje gestaan, maar zijn inmiddels hervat. De club heeft een flinke tijd geleden al via een persbericht laten weten dat zij op Wiarda hun domicilie hebben en vooralsnog geen intentie hebben, ondanks alle geruchten, om naar Middelsee te vertrekken. De club gaf aan dat het momenteel een prachtige accommodatie heeft en er zeker niet op achteruit wil gaan. Daarbij komt ook nog dat de leden inspraak hebben in een definitief plan en is het zeker ook van het grootste belang hoeveel leden mee gaan naar dit complex.

De gemeente verwacht dat een voetbalclub op deze plaats zeker ook nog gaat groeien gezien het feit dat er nog veel gebouwd gaat worden in Middelsee en De Zuidlanden. Ook de huidige bewoners zouden kunnen kiezen voor de voetbalclub dichtbij. Daarbij komt dat ook voor de wijken Nijlân, Huizum en Aldlân de afstand tot het nieuwe complex niet groot is en ook vanuit die wijken nieuwe aanwas mogelijk is. Vandaar ook de voorziening van de mogelijke uitbreiding met het vierde veld. De verwachting is wel dat de aanleg van het sportcomplex nog wel even op zich zal laten wachten. Eerst zullen deze twee deelgebieden worden bebouwd waarvan de bouw in oktober 2020 gaat starten.