KNVB voorstander gemengd voetbal

Meerdere malen heeft de KNVB aangegeven dat zij een voorstander is om jongens en meiden samen te laten voetballen. Alle kinderen kunnen van elkaar leren en plezier met elkaar beleven en daarin speelt sekse geen rol. De afdeling Voetbalontwikkeling is van mening dat door jongens en meiden samen te laten voetballen je de kans vergroot dat ieder kind met gelijkgestemden kan spelen en een gelijke kans krijgt. Dit kan dan op basis van (voetbal)leeftijd, motivatie, ambitie en niveau. Daarnaast is de overtuiging dat meiden voordeel kunnen hebben door het spelen in gemengde teams.

De KNVB geeft hier zelf ook richting aan, via Talent Performance Coaches. De KNVB organiseert door het hele land scouting en voetbalactiviteiten voor diverse leeftijdscategorieën. De grootste talenten krijgen een uitnodiging voor het deelnemen aan trainingen of het spelen van wedstrijden bij de selecties van het Jeugdplan Nederland (JPN). In deze programma’s spelen jongens en meiden gewoon gemengd. De verwachting is dat steeds meer meiden beter worden in het voetballen, waardoor de teams in de toekomst (mogelijk) nog meer gemengder gaan worden.

Dit is een verandering ten opzichte van hoe de bond dat vroeger organiseerde. Het beleid van de KNVB is dat ze ieder kind de ruimte willen bieden om zich maximaal te ontwikkelen. Ze merkten dat een aantal meiden niet meer de maximale prikkel binnen het meidenvoetbal kreeg. Ze hebben toen de samenwerking tussen JPN-programma’s voor meiden en jongens versterkt. In de praktijk betekent dit dat er nu zeven meiden in een JPN-programma met jongens spelen in district Noord/Oost. Niet alleen meiden profiteren hiervan, ook jongens worden meer uitgedaagd door omringd te zijn met gelijkgestemden.

Voetbalkwaliteit

Een talentcoach van JPN meldt dat het geslacht feitelijk niet bepalend is voor de kwalificatie of iemand wel of niet een bepaald niveau heeft. Ze worden uiteindelijk gescout op basis van hun voetbalkwaliteiten die zijn opgevallen tijdens hun wedstrijden met een clubteam. Onder voetbalkwaliteit schaart de talentcoach een palet aan handelingen. We hebben het dan over voetbalhandelingen met bal, zoals dribbelen, aannemen van de bal, passen, schieten en koppen. En zonder bal wordt gelet op zaken als vrijlopen, dekken, knijpen en jagen binnen het aanvallen en verdedigen.

In een interview in Trouw geven voetbalmeiden die gemengd spelen ook zelf aan dat ze van jongens leren, ze zijn fysieker, meer technisch en vaak sneller. De meiden zijn van mening dat ze daardoor verder komen en kunnen doorstromen naar hogere niveaus in het voetbal. Zij vinden het een goed idee van de KNVB om gemengd spelen te stimuleren. Oud bondscoach Vera Pauw, grondlegster van het professionele vrouwenvoetbal in Nederland, zei al vroeg dat meiden voor hun ontwikkeling met en tegen jongens moeten (kunnen) spelen. Ook de huidige bondscoach Sarina Wiegman is die mening toegedaan.