Fusie MKV’29 en Friesland

Gaat het er nu dan toch eindelijk van komen, de fusie tussen MKV’29 en Friesland die beide domicilie hebben op sportpark Nylân? Beide clubs houden op 20 juni 2019 een bijzondere algemene ledenvergadering waarin het agendapunt ‘Toelichting op de voorgenomen fusie RKvv MKV’29 en Lvv Friesland’ wordt behandeld.

In het jaar 2000 werd ook al een poging gestart om tot een volledige fusie te komen, maar deze werd in 2008 stop gezet vanwege een nieuw bestuur bij Friesland die de totale fusie niet meer zag zitten. Daarop besloot MKV’29 om de gezamenlijke jeugdafdeling ‘JVC Nylân 2000’ te ontbinden. In de jaren daarna heeft vooral MKV’29 een groei gekend en waren alle jeugdcategorieën bij Friesland af en toe bezet. De laatste jaren is de instroom verminderd en is de noodzaak om samen te werken weer actueel, mede gezien de veranderde situatie qua clubs op het sportpark.

In ons eerder gepubliceerd artikel ‘De voetbalstrijd op het Nylân’ gaven wij al aan dat een sterke zondagsclub tegenover het vernieuwde Zwaluwen nodig was om te overleven. Deze club zal een grote aantrekkingskracht hebben op jonge beginnende voetballertjes vanwege de plaats vooraan op het sportpark, de vernieuwde accommodatie en de verbeterde organisatie. Menig ouder vindt het vervelend dat hun jonge kinderen door het park moeten naar de clubs achterin, vooral in de donkere maanden. Om dat te compenseren moet er één sterke en goede organisatorische club komen die in staat is om de blauwe club te evenaren.

Mochten de leden van beide clubs zich voor de fusie uitspreken dan is het niet bekend wanneer deze geëffectueerd gaat worden. Gezien de datum van de vergaderingen lijkt het uitgesloten dat dit het komend seizoen al gaat worden. Met alle voorbereidingen zal dat vast seizoen 2020-2021 worden, want organisatorisch is er dan veel werk aan de winkel. Organisaties in elkaar schuiven, keuze maken voor een clubhuis, nieuwe naam vaststellen, nieuw tenue enzovoorts voor een voortvarende start als nieuwe fusieclub. Het is te hopen dat de fusie slaagt, want dat hij nodig is om als sterke en zelfstandige (nieuwe) zondagclub voort te kunnen bestaan is wel duidelijk.