Sportpark Nylân

Met het oog op de voltooiing van het nieuwe sportcomplex op sportpark Nylân willen we nogmaals een artikel van ons publiceren van 4 juli 2017.

De voetbalstrijd op het Nylân

Met het woord voetbalstrijd bedoelen we deze keer niet de strijd op de velden, maar de ‘strijd’ tussen de clubs in deze wijk.

En strijd staat inderdaad tussen aanhalingstekens, want we bedoelen geen concurrentiestrijd maar wel een vooruitzicht hoe de verhoudingen kunnen gaan veranderen tussen de drie clubs. Dit heeft alles te maken met de geplande nieuwbouw van Zwaluwen en nog steeds met de tweedeling van de zondagclubs die ooit de bedoeling hadden om een sterke club te worden.

De nieuwbouwplannen van Zwaluwen zijn in een vergevorderd stadium. De club heeft op 21 juni jongsleden haar leden en andere geïnteresseerden geïnformeerd over de stand van zaken. Zoals bekend zal op het terrein en de parkeerplaats de nieuwe Nylân sporthal worden gebouwd en daarmee zal ook een nieuw geïntegreerd clubhuis voor Zwaluwen werkelijkheid worden. De huidige accommodatie is niet meer van deze tijd en is nodig aan vervanging toe. Dus een en een is twee!?

Wanneer de plannen doorgaan is Zwaluwen de club van het Nylân. Gezien de verbeteringen in de organisatie van de laatste jaren, de plek direct aan de weg en dan straks de nieuwbouw zal deze club nog meer (nieuwe) leden gaan trekken. Niet dat het om aantallen gaat om een goede club te zijn, maar de organisatie, de plaats, de accommodatie en de mogelijkheid om in elke categorie op eigen niveau te spelen spreken zeker tot de verbeelding als mensen een keuze moeten maken. De club is de laatste jaren sowieso alweer groeiende, waarbij het meidenvoetbal een grote factor is.

Zondagsclubs

Dan hebben we nog de twee andere clubs op het sportpark Nylân, MKV’29 en Friesland. De twee clubs die ooit in 2000 zijn begonnen aan een samenwerkingsverband voor de jeugd (JVC Nylân 2000) met als doel volledig te fuseren tot een zondagsclub. In 2008 werd helaas de stekker er uit getrokken toen het nieuwe bestuur van Friesland die volledige fusie niet meer zag zitten en als reactie het bestuur van MKV’29 de samenwerking van de jeugd stop zette. Een gemiste kans?

Als het wel tot een fusieclub was gekomen dan stond er nu tegenover Zwaluwen een sterke zondagsclub die vier velden en twee trainingsvelden tot hun beschikking zou hebben en ongeveer evenveel leden. In die constellatie gaf het de mogelijkheid om naast het nieuwe Zwaluwen de nieuwe spelers een club van formaat en met, dezelfde zo niet meer, mogelijkheden qua velden, accommodatie en speelniveau te bieden. Vergeet niet dat de jeugd allemaal op zaterdag speelt en dus wel degelijk een keuze maakt tussen de verschillende clubs op het park en de geboden accommodatie en organisatie.

Voor senioren is dat anders, die maken meer dan de jeugd een clubkeuze en/ of een keuze van de dag dat ze willen voetballen. Daarbij komt wel dat de jeugd als senioren steeds meer op de zaterdag wil gaan voetballen. Dat kun je als zondagsclub ook gaan aanbieden, maar de ervaring leert dat het hebben van twee prestatieteams op zaterdag en zondag vrij kostbaar is en veelal na een aantal jaren weer wordt verlaten.

De toekomst zal het leren hoe het zich gaat ontwikkelen op sportpark Nylân. Zeker is dat het nieuwe Zwaluwen een sterke aantrekkingskracht zal hebben op de nieuwe jonge voetballers (en hun ouders) die op sportpark Nylân hun hobby willen gaan uitoefenen. De beide andere clubs zullen dit zeker gaan merken en wanneer komt dan het punt om toch maar weer met elkaar rond de tafel te gaan, sentimenten aan de kant en te praten over die sterke zondagsclub die de besturen in 2000 voor ogen stond. Dat kun je beter nu al inzetten dan als reactie op de voorspelling die in dit artikel wordt gedaan, want dan wordt de ‘strijd’ een stuk moeilijker. Velen andere clubs zijn hun voorgegaan.

Aanvulling: onlangs verscheen in het nieuws dat MKV’29 en Friesland weer voorzichtig ‘verkering’ zoeken.