Nostalgie en toekomst

Dit voetbalshirt is van de samenwerkende jeugd van MKV’29 en lvv Friesland die van 2000 tot 2008 heeft bestaan. De twee clubs gingen vanwege te weinig jeugd een samenwerkingsverband aan, tegenwoordig zou dat een SJO heten, onder de naam: JVC Nylân 2000 (Jeugd Voetbal Combinatie).

De initiële afspraak was dat ook de seniorenafdeling met de tijd mee zou gaan in een totale fusie van de twee clubs. Zo ver is het niet gekomen als een nieuw bestuur bij Friesland in 2008 terugkomt op dit besluit. Als reactie daarop besluit MKV’29 om de samenwerking voor de jeugd dan ook te beëindigen.

In de jaren daarna ziet MKV’29 de jeugdafdeling elk jaar groeien terwijl Friesland met moeite jeugdteams op de been kan brengen, ook al hebben ze een jaar gehad waarin alle jeugdcategorieën bezet waren. In de laatste jaren nemen het aantal jeugdspelers en teams weer (wat) af bij beide clubs.

Als je kijkt naar sportpark Nylân als geheel dan zit Zwaluwen de laatste jaren juist in de lift. Niet alleen qua jeugdspelers, maar ook qua organisatie. Met de bouw van de nieuwe sporthal op het sportpark krijgt deze club daar een fantastische accommodatie bij en met het voordeel van gelijk aan de weg zitten kan dit wel eens heel gunstig uitpakken voor deze club.

Zoals eerder ook al geschreven is het toch verstandig dat de twee eerder genoemde (zondag)clubs weer met elkaar gaan praten over samenwerking of zelfs een fusie. Onze verwachting is dat zij zo alleen het hoofd kunnen bieden aan de aantrekkingskracht van het nieuwe Zwaluwen op hetzelfde sportpark.