Nieuwe publicatie kunstgrasvelden

Afgelopen zondag heeft de NOS een bericht gepubliceerd over het onderzoek welke de branchevereniging VACO houdt naar de rubberkorrels die worden gebruikt op kunstgras.

Uit dit onderzoek van honderden velden heeft de NOS de resultaten vermeld van 50 van die velden en die vergeleken met een onderzoek van nog tien andere velden. In het bericht meldt de NOS dat 58 van die 60 onderzochte kunstgrasvelden met rubbergranulaat kankerverwekkende stoffen bevatten.

Omdat er (nog) geen speciale gezondheidsnorm voor deze velden is hebben de onderzoekers het vergeleken met de norm die hiervoor bestaat voor consumentenproducten. In die vergelijking blijkt dat in 58 gevallen er hogere concentraties zijn aangetroffen dan is toegestaan in die consumentennorm.

Op dit moment is dus de consumentennorm niet van toepassing op rubbergranulaat. De velden voldoen daarom aan alle officiële eisen en de bandenbranche beschouwt de velden als veilig. Een aantal wetenschappers vindt echter dat rubbergranulaatkorrels moeten worden beoordeeld als een consumentenproduct, omdat sporters huidcontact maken met de korrels en kinderen de korrels in hun mond kunnen krijgen.

Resultaten

De resultaten van de zestig onderzoeken laten een eenduidig beeld zien. Alle velden zijn onderzocht op acht aantoonbaar kankerverwekkende stoffen. Van de acht stoffen zijn er vier die op veel velden in hogere concentraties zijn aangetroffen. Gemiddeld overschrijden deze stoffen de normen voor consumentenproducten tussen de 1,5 en 3,7 keer. Op de meest vervuilde velden zijn concentraties gevonden van stoffen die zelfs zes keer deze norm overschrijden.

De voetbalclubs in Leeuwarden met kunstgrasvelden volgen de ontwikkelingen met grote aandacht en hebben hierover eerder al contact gehad met bv Sport, die verantwoordelijk is voor de velden in de gemeente. De berichtgeving verontrust ouders en bestuurders ook, maar de meesten wachten de resultaten af van het officiële onderzoek van de RIVM die voor het einde van dit jaar worden verwacht.

Nogmaals willen we het advies benadrukken van de KNVB/ bvSport om te trainen in lange broek en lange mouwen en na afloop zorgvuldig te douchen. Tevens adviseren wij ouders/ verzorgers kun kinderen mee te geven niet te spelen met de rubberkorrels. Deze voorzorgsmaatregel zal mogelijk voor een aantal leden dan wel ouders van leden onvoldoende zijn en deze kiezen voor de vrijheid om hun kind voorlopig niet te laten trainen of spelen.