Aanpassingen Wiarda en Magere Weide

Op de maandagavond gehouden Algemene Beschouwingen in de gemeenteraad is ook het Investeringsprogramma Sport besproken.

Dit programma maakt onderdeel uit van de gemeentelijke begroting voor 2017. Hierin werd (nogmaals) duidelijk dat niet alleen de aanpassingen op sportpark Wiarda doorgang vinden, maar ook op de Magere Weide en bij korfbalclub Wez Warber in Goutum. Wethouder Andries Ekhart heeft dit gemeld in het forum.

Ook heeft hij in dit gremium toegezegd om uitleg te geven over de systematiek die is gehanteerd om dit allemaal mogelijk te maken. Het overzicht van de investeringen zijn in een overzicht opgenomen en met daaronder de verantwoording van de financiën. Belangrijkste hierin is dat het rentepercentage lager is uitgevallen dan eerder gebudgetteerd waardoor er meer geïnvesteerd kon worden. Vooral Frisia heeft hier voordeel bij, want er wordt nu op de Magere Weide meer geïnvesteerd dan in eerste instantie de bedoeling was.

Voor sportcomplex Wiarda geldt dat twee grasvelden volgend jaar worden ‘omgebouwd’ tot kunstgrasvelden waardoor de twee daar spelende clubs, FVC en Blauw Wit, meer ruimte krijgen voor vooral trainingen en ook wedstrijden. Bij de nieuwe verdeling zal FVC twee kunstgrasvelden kunnen gebruiken waardoor vanaf dat moment het uitwijken naar sportcomplex Cambuur niet meer noodzakelijk is.

Voor de Magere Weide geldt dat een grasveld wordt ‘omgebouwd’ tot kunstgrasveld en dat is zoals het nu staat het hoofdveld. Deze krijgt dan ook verlichting en verder worden er nieuwe kleedboxen gebouwd op het sportpark. Tenslotte worden er bij Wez Warber ook nieuwe kleedboxen gebouwd. In totaal gaat het om een investering in de voorzieningen van € 1.745.000,00.