Nieuwe regels bij te weinig spelers

Wanneer een team te weinig spelers heeft en een wedstrijd wil afzeggen dan gelden er vanaf dit seizoen nieuwe (strengere) regels.

Het overkomt iedere wedstrijdsecretaris wel een (paar) keer. Een leider of coach geeft door dat er te weinig spelers zijn om de wedstrijd te spelen. De KNVB krijgt veel berichten van wedstrijdsecretarissen dat zij overbelast worden door alle afzeggingen. Vanaf de start van de competitie seizoen 2016-2017 is het zogenaamde ‘afzeggen’ van wedstrijden niet meer mogelijk!

Wat is de procedure?

In de A-categorie bestaat alleen de mogelijkheid om de wedstrijd in overleg met de tegenstander naar voren te halen. Bel daarbij ook de scheidsrechter. Heb je te weinig spelers voor een elftal in de A-categorie, schuif dan spelers vanuit lagere elftallen door om de wedstrijd door te laten gaan. Eventueel kan dan, zoals beneden beschreven, een wedstrijd van de B-categorie worden verplaatst.

In de B-categorie kan in overleg met de tegenstander een nieuwe speeldatum worden afgesproken. Dit mag ook na de oorspronkelijke datum. Vergeet ook hier niet de eventuele scheidsrechter te bellen.

De pilot voor het digitaal verplaatsen van wedstrijden was zeer succesvol. Vanaf heden is het de bedoeling dat er volop met dit programma wordt gewerkt. De wedstrijden kunnen dan in Sportlink Club worden gewijzigd zonder tussenkomst van de KNVB.

Nieuw hierbij is dat vanaf 1 oktober 2016 voor district Noord het mogelijk is om gebruik te mogen maken van de inhaaldagen. Deze inhaaldagen moeten dan wel binnen een termijn van 42 dagen vallen.

Samenvattend:

  • Gewoon afzeggen van de wedstrijd is niet mogelijk;
  • Afgelasten door vereniging kan alleen bij slechte weersomstandigheden;
  • BNO/TNO kan altijd door de tegenstander worden ingegeven bij niet spelen van de wedstrijd;
  • Eerste keer BNO/TNO = tuchtzaak; tweede keer BNO/TNO = zwaardere tuchtzaak met mogelijke uitsluiting van de competitie tot gevolg.

In het nieuwe seizoen is er tot de woensdag na de speeldag nog tijd om een nieuwe datum door te geven aan de afdeling competitiezaken. Is er dan nog geen uitslag of nieuwe datum binnen, dan gaat het naar de tuchtcommissie met de mededeling dat beide teams niet zijn opgekomen.

Bron: KNVB