Andere contributiebedragen Frisia

In de laatste gehouden algemene ledenvergadering heeft Frisia een balletje opgeworpen voor andere contributiebijdragen.

In een presentatie liet de club zien wat de visie is en wat goed gaat en beter kan. Daarna volgen de te nemen stappen waarbij ook ‘Andere contributiebijdragen’ wordt genoemd, maar ook het mogelijk verplicht stellen van vrijwilligerswerk.

 Voorbeelden van die ‘andere contributiebijdragen’ zijn om selectiespelers meer te laten betalen en een hogere contributie voor iedereen die deels ‘terug verdiend’ kan worden. Beide zijn niet nieuw in de voetballerij. Met ingang van het komende seizoen betalen selectiespelers bij Blauw Wit € 50,00 per jaar meer dan spelers in de overige teams. Bij andere clubs moeten leden en dus ook ouders van jeugdleden een extra bedrag per jaar betalen die zij eventueel (deels) terug kunnen verdienen als zij zich voor de club inzetten als vrijwilliger.

In het verplicht stellen van vrijwilligerswerk voor leden en ouders van jeugdleden gingen meerdere Leeuwarder clubs Frisia al voor. Het geeft nogmaals aan dat voetbalclubs moeite hebben om mensen die bij de club horen enthousiast te maken voor de verschillende functies die wel moeten worden uitgevoerd. Vaak komen dan te veel functies bij een persoon te liggen die dit uiteindelijk niet kan volhouden of waardoor een club zeer kwetsbaar is.

De club gaat voor de vrijwilligers en al die taken een beleidsdocument maken welke op de algemene ledenvergadering van november 2016 gereed moet zijn en voorgelegd zal worden. Daarin zal staan op welke wijze de club wil dat de betrokkenen bij de club bijdragen aan de organisatie en wat zijn hun rechten maar vooral plichten.

Nog enkele onderwerpen uit de presentatie zijn:

  • Ontwikkelen communicatiebeleid voor eenduidige afspraken hierover
  • Meer wijkbewoners naar Frisia krijgen voor sport/ beweegactiviteiten
  • Advies onderzoek: vrijwilligers en andere werkende krachten binnen de club cursussen en trainingen aan bieden of te laten doen zodat je als club met gediplomeerde krachten aan de steeds hogere eisen en regels van de overheid en andere instanties kan voldoen
  • Uitdaging nieuwe seizoen: groei en beleid meisjes/ vrouwenvoetbal en optimale trainingen