Uitbreiding sportcomplex Wiarda

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden hebben laten weten dat zij vinden dat sportcomplex Wiarda moet worden uitgebreid.

De noodzakelijke uitbreiding staat al jaren op het verlanglijstje van de twee voetbalclubs FVC en Blauw Wit die door groei te krap in hun jasje zitten, dus goed nieuws voor deze clubs. Het college stelt voor om een deel van het woonplan Wiarda een sportbestemming te geven.

Dit houdt in dat er ongeveer 80 woningen uit het plan van 300 woningen van de woonwijk Wiarda worden geschrapt. De afwaardering van deze grond kost de gemeente 1,5 miljoen euro. Om de nieuwe velden naast het huidige sportcomplex aan te leggen is nog eens een slordige 2,2 miljoen euro nodig. Deze kosten zijn (nog) niet gebudgetteerd en de gemeente kan dan ook vooralsnog  hierin niet voorzien.

Naast de bestaande aanbesteding voor de noodzakelijke vervanging van de twee oude en versleten velden (veld 5 en 6 met het oude type 1 kunstgras), stelt de gemeente voor om twee bestaande grasvelden te vervangen door kunstgrasvelden. Hierdoor kan er op meer velden worden getraind en gespeeld, dit omdat ze verlichting hebben maar ook bij slechte weersomstandigheden. De gemeenteraad zal zich nog over het plan (moeten) buigen en uitspreken.