Blauw Wit verhoogt contributies selecties

In de laatste gehouden algemene ledenvergadering van de club is besloten om de contributie van de selectiespelers te verhogen.

De verhoging voor deze leden bedraagt maar liefst € 50 per seizoen. Dit geldt voor de selecties van de A-, B-, C- junioren en de D-pupillen. De club vindt de aanvullende middelen nodig om de investeringen in de jeugdopleiding voor de komende jaren te borgen.

Deze investeringen hebben er volgens de club uiteindelijk toe geleid dat de jeugdopleiding door de KNVB is gecertificeerd als lokaal opleidingsinstituut. De club is ook van mening dat gezien de faciliteiten die voor de selectieteams beschikbaar zijn het reëel is dat hiervoor een extra bijdrage wordt gevraagd.

De contributiebedragen voor selectiespelers zijn dus per seizoen 2015-2016:

  • A- en B-spelers: € 233,00 en € 30,00 voor kledingfonds, totaal € 263,00
  • C-spelers: € 221,00 en € 30,00 voor kledingfonds, totaal € 251,00
  • D-spelers: € 215,00 en € 30,00 voor kledingfonds, totaal € 245,00

Blauw Wit heeft per categorie meerdere selectieteams. De club vindt zich (waarschijnlijk) gesterkt door het vrij constante ledenaantal van de laatste jaren en de certificering dat deze beslissing tot een verhoging geen nadelige gevolgen zal gaan hebben voor de aanwas en dat ledenaantal. Maar hoe bijvoorbeeld om te gaan met een talent waarvan de ouders niet de middelen hebben om dat hogere bedrag te betalen? Ook hier zal de club vast aan hebben gedacht en een oplossing voor hebben.