Ook Nicator ‘verplicht’ vrijwilligers

Andere verenigingen gingen Nicator al voor in het verplicht stellen van een bijdrage in activiteiten van ouders en leden.

En vanwege het blijvende tekort aan die vrijwilligers stelt deze club nu ook als regel dat (ouders van jeugd) leden minimaal zes uren per seizoen zich moeten inzetten voor de club. Het is niet meer verantwoord om alle taken door een kleine groep mensen te laten uitvoeren.

De nieuwe regel wordt ingesteld met ingang van het seizoen 2016-2017. Dit werd besloten op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van de club. Hierbij waren 60 leden aanwezig en helaas, zo meldt de website van de club, weinig of geen ouders van jeugdleden. Een gemiste kans omdat het overgrote deel van de leden juist jeugdleden zijn.

Financieël

Ook is er gesproken over de financiële situatie van de club en het feit dat er op dit vlak moeizaam wordt gedraaid. De club heeft vorig jaar en seizoen veel geld geïnvesteerd in het complex en de achterstand in de contributie-inning is ook een grote zorg, waarover wij al eerder berichten. Dit laatste heeft het bestuur min of meer gedwongen om de inning ervan uit handen te geven aan een gespecialiseerd bedrijf. Verder wordt de contributie ook verhoogd met € 2,00 per maand voor de pupillen en junioren en € 3,00 per maand voor de senioren. De 35+ en 45+ leden gaan voortaan € 7,50 per maand betalen.

De samenstelling van het bestuur is vanwege verschillende redenen, die niet nader zijn toegelicht, gewijzigd. Henk de Vos legt de voorzittershamer neer en de functie is vacant. René Kielder gaat stoppen als penningmeester en hier is een opvolger voor gevonden, die nog niet met naam en toenaam is genoemd. René Zandhuis is, als derde lid van het dagelijkse bestuur, ook gestopt als secretaris en hier komt Erik Weistra voor in de plaats. De drie overige bestuursleden blijven, waarvan één tot het einde van dit seizoen.

Als laatste doet de club nogmaals een oproep aan de mensen bij en rond de club om zich te melden als vrijwilliger, zodat alle nodige zaken kunnen worden opgepakt.