Leovardia kampt met contributieachterstand

Er wordt vaak over geschreven en ook in Leeuwarden blijkt dat voetbalclubs te maken hebben met contributieachterstand.

Het gaat hier dan om Leovardia die nog in totaal een bedrag van een kleine € 28.000 heeft uitstaan. Niet moeilijk om aan te geven dat dit de club ernstig benadeeld in financieel handelen en het goed draaiende houden van de vereniging. De club geeft de leden nog 30 dagen de tijd.

Bij Leovardia gaat het niet alleen om leden die er een slechte betalingsdiscipline op na houden, maar ook een overgang naar een andere bank. Daardoor zijn incassomachtigingen van leden niet uitgevoerd en staat, ondanks aanschrijving van de leden en publicatie op de website, nog een bedrag van een slordige € 9.600 open. Het blijkt dat vooral de leden die het bedrag in een keer per jaar betalen het niet zo nauw nemen met de verplichting, want 85% hiervan heeft nog niet voldaan.

De afgelopen maanden zijn er al veel berichten in het (landelijke) nieuws geweest over verenigingen die kampen met dergelijke achterstanden. Zelfs raadsleden van sommige gemeenten die hier vragen over stellen en de verantwoordelijke wethouders vragen om clubs te steunen, zodat zij niet omvallen en de jeugd dan die sport niet meer kan beoefenen. Vooral in de kleine kernen een groot maatschappelijk probleem. Door de financiële problemen met contributies kunnen de clubs hun rekeningen ook niet meer betalen en dreigt een faillissement.

Zeker in het westen van het land, waar veel ‘vrijwilligers’ worden betaald door de clubs, dreigt een onhoudbare situatie. Samen met bureaus bedenken clubs (preventieve) maatregelen om er voor te zorgen dat het niet zover komt. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een automatische incasso per kwartaal en bij het niet kunnen incasseren volgt een boete bovenop het lidmaatschapsbedrag. De verenging moet immers ook de bank betalen voor de incasso en de eventuele stornering. Andere clubs geven pas kleding uit en mogen leden pas spelen als de contributie vooraf is betaald en niet achteraf, zoals gebruikelijk.

Als laatste mogelijkheid voor het binnen krijgen van de contributie worden incassobureaus ingezet en zijn er zelfs al bureaus die zich hebben gespecialiseerd in sportverenigingen. Dit feit geeft wel aan dat er veel sportverenigingen met dezelfde problemen zitten als Leovardia uit Leeuwarden. Misschien moeten de verontruste raadsleden als bijdrage aan het probleem de huren voor de sportvoorzieningen maar weer iets verlagen, zodat de clubs weer wat financiële ruimte krijgen en mede daardoor sportverenigingen in stand kunnen worden gehouden.