Zorgen bij Nicator

Het huidige bestuur meldt via de website dat zij haar zorg wil delen met zoveel mogelijk leden.

Daarom nodigt zij bij de aanstaande ledenvergadering uitdrukkelijk niet alleen alle leden uit, maar ook de ouders van alle jeugdleden. Welke zorg dat precies is wordt niet vermeld, maar er treden wel vier bestuursleden af waaronder de penningmeester en secretaris.

Deze algemene ledenvergadering is in december 2015 al een keer uitgesteld en wordt nu dus gehouden op dinsdag 9 februari 2016. Destijds werd gemeld dat het bestuur meer voorbereidingstijd nodig had, omdat er al maanden wordt gewerkt met een onderbezetting bij het bestuur en jeugdcommissie. Het regelen en draaiende houden van de club is voor een beperkt aantal vrijwilligers een hele opgave naast hun eigen drukke baan.

Ook werd al eerder melding gemaakt van een vrij moeilijke incasso van de lidmaatschapsgelden. Vandaar dat op de komende ledenvergadering er een nieuw voorstel komt om deze procedure aan te passen. Tevens is er een voorstel om het lidmaatschapsbedrag te gaan verhogen.

De club, die twee jaar geleden besloot om niet mee te gaan in de fusieclub Leovardia, heeft naast de organisatorische uitdagingen ook nog sportieve. Het eerste mannen team staat op een tiende plaats in de derde klasse na verschillende jaren van promotie. Op de teams van mannen 4 en 5 en de jeugd van D1 na staan de enkele teams in de middelste en de overige in de onderste regionen van hun poules.