Nieuwbouw sporthal op sportpark Nylân

B&W van Leeuwarden hebben onlangs besloten om een intentieverklaring te tekenen voor de bouw van een nieuwe sporthal Nylân.

Deze intentieverklaring wordt dan mede ondertekend door bouwbedrijf Van Wijnen en voetbalvereniging Zwaluwen. Het is namelijk de bedoeling om deze nieuwe sporthal op het sportpark Nylân te bouwen en te combineren met een nieuw clubhuis voor Zwaluwen.

De concept bouwplannen voor het nieuwe multifunctionele sportgebouw zijn vorig jaar in een bijzondere algemene ledenvergadering al gepresenteerd aan de leden van Zwaluwen. Daarbij hebben de aanwezige leden het bestuur toestemming gegeven om de haalbaarheid ervan verder te onderzoeken.

Er is gedurende het eerste helft van dit jaar hard gewerkt om de plannen verder uit te werken en te presenteren. Voor de zomervakanties is afgesproken dat de politiek de plannen daarna zou gaan bestuderen op haalbaarheid.  Door het zomerreces heeft de reactie van de Gemeente Leeuwarden op zich laten wachten, maar dan nu toch positief nieuws.

Binnenkort zal de intentieverklaring worden getekend door Ferd Crone,  Burgemeester van Leeuwarden, Van Wijnen Noord en Zwaluwen. De plannen worden dan verder uitgewerkt om te komen tot realisatie van dit initiatief. Op korte termijn zullen de plannen met de financiële onderbouwing ook worden gepresenteerd aan de leden van Zwaluwen.

Verouderd

De sterk verouderde sporthal Nylân voldoet al tijden niet meer aan de eisen van deze tijd en de gemeente heeft al eens op het punt gestaan om de hal te slopen. Later werd er weer over nagedacht om de hal te strippen en opnieuw op te bouwen, zodat hij wel aan de eisen van deze tijd zou voldoen, maar dat plan is niet tot uitvoer gekomen. Gezien de bezetting van de sporthal is deze wel degelijk nodig om alle sportverenigingen onderdak te bieden.

Voor voetbalvereniging Zwaluwen betekend het een mooie kans om het huidige sterk verouderde clubhuis te vervangen door een nieuw, modern, duurzaam en energiezuinig clubhuis. De gehele nieuwe accommodatie zal uitermate geschikt zijn om ook andere sport gerelateerde activiteiten aan te bieden. De nieuwe situatie zal vergelijkbaar zijn met die op sportpark Wiarda waar Blauw Wit ook haar clubhuis heeft geïntegreerd met de sporthal en de kantine daarvan beheerd.