Leden voor fusie voetbalclubs Nylân

Aan het begin van dit jaar schreven wij over een (mogelijke) fusie tussen de voetbalclubs van het sportpark Nylân.

Op het artikel, welke in de vorm van werkelijkheid was geschreven, hebben we veel reacties ontvangen. Het merendeel waren positieve reacties en daarom hebben we nog twee keren een enquête ingezet om te peilen hoe de lezers maar vooral ook de leden van de drie clubs hierover denken.

In de eerste enquête, die kort na het verschijnen van het artikel op 9 januari werd geplaatst, was de vraag: “Eén vitale en sterke voetbalclub op sportpark Nylân, wat vind jij? De antwoorden waren:

  • Ik ben lid van een voetbalclub op sportpark Nylân en ik ben voor: 126 =  85.1%              
  • Ik ben lid van een voetbalclub op sportpark Nylân en ik ben niet voor: 9 = 6.1%             
  • Ik ben niet lid van een voetbalclub op sportpark Nylân en ik ben voor: 7 = 4.7%             
  • Ik ben niet lid van een voetbalclub op sportpark Nylân en ik ben niet voor: 6 = 4.1%

In deze enquête stemden in totaal 146 mensen en daarvan waren 136 lid van één van de voetbalclubs in kwestie. Daarvan vond 93,33% de voorgestelde fusie een goed idee. Van de niet leden was een kleine meerderheid ook voor de fusie van de drie voetbalclubs.

Omdat de cijfers in deze peiling ons nog niet genoeg duidelijkheid gaven hebben we zogezegd een tweede enquête ingezet waar we de stemming onder de leden van de verschillende clubs in beeld wilden brengen. Met andere woorden: welke leden van welke clubs willen nu wel of niet fuseren tot één vitale voetbalclub voor dit sportpark.

Ledenenquête

In deze tweede enquête, die op 1 april werd geplaatst, was de vraag: “Eén vitale en sterke voetbalclub op sportpark Nylân, wat vinden de leden? Hier waren de antwoorden:

  • Ik ben lid van Zwaluwen en voor: 86 = 39.3%    
  • Ik ben lid van MKV’29 en voor: 71 = 32.4%         
  • Ik ben lid van Friesland en voor: 47 = 21.5%      
  • Ik ben lid van MKV’29 en tegen: 9 = 4.1%           
  • Ik ben lid van Zwaluwen en tegen: 3 = 1.35%   
  • Ik ben lid van Friesland en tegen: 3 = 1.35%

In deze tweede enquête stemden in totaal 219 leden en dat zou bijna 20% zijn van het totaal aantal leden van de (nu nog denkbeeldige) fusieclub op sportpark Nylân. Van die leden zijn in totaal 93,2% voor de beschreven fusie, waarbij de leden van Zwaluwen het meest enthousiast zijn en kort daarop de leden van MKV’29. Ook de meerderheid van de Friesland leden ziet de fusie wel zitten.

De tegenstemmers zijn bij alle drie clubs flink in de minderheid waar de tegenstand bij MKV’29 het grootst is met 4,1%. Maar dit percentage verbleekt bij de 32,4% voorstemmers van deze club (over het totaal) in de enquête. Als we de voorstemmers per club bekijken en in een percentage weergeven dan zien we dat dit bij Zwaluwen 96,63% is, bij MKV’29 88,75% en bij Friesland 94%.

Allemaal mooie percentages en overtuigende meerderheden en dan vraag je je af waarom de clubs nog niet met elkaar praten om de fusie en die vitale voetbalclub vorm te geven. We moeten dan niet vergeten dat het stemmen in een enquête op een website anders is dan op een ledenvergadering daadwerkelijk je hand opsteken om voor een fusie te stemmen en je oude club op te heffen.

Bij andere (bijna) fusies hebben we gezien welke sentimenten dan om de hoek komen kijken. Verder weten wij natuurlijk ook niet of de stemmers in deze tweede enquête wel degelijk lid zijn van één van de drie clubs. Er vanuit gaande dat de mensen en de leden eerlijk hebben gestemd dan is het toch een mooie uitslag voor de voorstanders van één vitale en sterke voetbalclub Nylân.