Huiswerkbegeleiding op de club

In andere delen en steden van het land is dit fenomeen al meer bekend en daar kunnen leden van voetbalclubs dus huiswerkbegeleiding krijgen op de club.

Het is jaren geleden begonnen met proefprojecten om te zien of er voldoende belangstelling voor was en vandaag de dag zijn er meerdere voetbalclubs die dit (aan)bieden. De huiswerkbegeleiding is beschikbaar op de trainingsdagen van de jeugd. De clubs willen op deze manier bijdragen aan goede schoolprestaties van haar leden en deze aan hun club (blijven) binden.

Het blijkt dat veel kinderen die de overstap maken naar de middelbare school moeite hebben met het zelfstandig maken en leren van huiswerk. Soms krijgen zij op school wel begeleiding, maar in de praktijk blijken de verleiding van computer en televisie toch moeilijk te weerstaan. Na school hebben de kinderen ook vaak geen zin om met huiswerk te beginnen. Soms zijn ze ook alleen thuis en/of is er geen toezicht van de ouders. Het risico bestaat dan dat de kinderen op achterstand komen en ‘achter de feiten aan gaan lopen’.

Vele voetbalclubs willen graag een moderne sportvereniging zijn, waar zaken goed zijn geregeld en iedereen het naar zijn of haar zin heeft en vooral veel plezier. Het verzorgen van huiswerkbegeleiding is een extra service om leden in een vertrouwde omgeving meer dan alleen voetbal te bieden. Een stukje maatschappelijke verantwoording kun je het ook noemen. Het grootste voordeel voor de leden en ouders is dat de jeugd het huiswerk af heeft voordat er met de training wordt begonnen.

Tijdens de huiswerkbegeleiding doen en leren de kinderen het volgende:

  • het maken van huiswerk
  • het aanbrengen van structuur in huiswerk; plannen
  • het gebruiken van de agenda
  • structuur aanbrengen in leerwerk
  • overhoren van leerwerk
  • bevorderen van zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid voor het leren

Uitvoering

De huiswerkbegeleiding  vindt (meestal) plaats in de kantine van de voetbalvereniging op de dagen dat de jeugd traint van 15.00 uur tot 18.00 uur. De lessen duren 50 minuten, met 10 minuten pauze. De kinderen krijgen in de pauze een kopje thee of  fris aangeboden. De club gaat er van uit dat kinderen circa twee uur per keer de huiswerkbegeleiding volgen. Dat is de tijdsduur die door scholen wordt aangegeven dat kinderen maximaal met hun huiswerk bezig moeten zijn per dag. Als kinderen langer willen blijven dan is daar overigens geen enkel bezwaar tegen.

De kinderen kunnen zelf bepalen om hoe laat ze beginnen. Zijn ze vroeg uit school, dan kunnen ze al direct om 15:00 uur beginnen. Hebben ze het laatste uur les, dan starten ze om 16:00 uur of indien gewenst iets eerder. De groep is maximaal acht personen groot, zodat iedereen de gewenste persoonlijke aandacht kan krijgen. De service is vaak bedoeld voor kinderen in de onderbouw van de middelbare scholen. Juist in die periode is van het belang dat kinderen een goede structuur aangeleerd krijgen, waar ze in later jaren profijt van kunnen hebben.

In de gemeente Leeuwarden zijn nog geen voetbalverenigingen die huiswerkbegeleiding (gaan) aanbieden aan hun leden. Deze extra service aan de leden is dus nog niet doorgedrongen tot onze sportcomplexen. Het is de redactie ter ore gekomen dat bij een voetbalclub uit de stad Leeuwarden wel prille initiatieven bestaan en huiswerkbegeleiding bespreekbaar is gemaakt en wellicht verder wordt onderzocht.