Nieuwe organisatie vanwege groei

De tweejarige fusieclub Leovardia past dit najaar haar organisatie aan vanwege de sterke groei in leden.

Toen de nieuwe club twee seizoenen geleden startte met 650 leden was het niet te voorzien dat  twee jaar later het ledenaantal al over de 1.000 zou komen. Vooral de jeugdafdeling en dan in het bijzonder de meisjesafdeling groeit zeer sterk. Met de ervaringen van afgelopen twee jaar gaat de club de organisatie aanpassen om slagvaardig te blijven.

Het bestuur is zich ervan bewust dat alles niet loopt zoals men zou willen. Toch is men trots op datgene wat de afgelopen twee jaar is neergezet met behulp van al die vrijwilligers. De stappen worden gezet om langzaam aan de stabiele organisatie te worden die klaar is voor de toekomst met als basis een prachtig sportcomplex.

Sportief gezien kijkt men terug op een matig seizoen voor de senioren en ‘ups and downs’ bij de jeugd. A1 werd terug getrokken vanwege een dramatisch seizoen en A2 kon het seizoen afmaken dankzij hulp uit de B’s. De B1, daarentegen, werd kampioen en promoveert naar de hoofdklasse. Het C5-team werd ook kampioen na de aanvulling met de AMA’s (Alleenstaande Minderjarige Asielzoeker). Bij de pupillen werden ook nog enkele teams kampioen.

Ook de zaalafdeling presteerde goed en handhaafde zich in de Topklasse. Toch heeft het bestuur in samenspraak met de verantwoordelijke mensen moeten besluiten om prestatie zaalvoetbal op dit niveau niet te handhaven. Op organisatorisch en financieel vlak waren er te grote risico’s om hier een vervolg aan te geven. Het komende seizoen dus alleen recreatie zaalvoetbal bij Leovardia.