Fusie op sportpark Nylân

De drie voetbalclubs op sportpark Nylân hebben de afgelopen maanden in alle stilte overleg gepleegd en zijn uiteindelijk een fusie overeengekomen.

Wat op het Kalverdijkje niet (helemaal) is gelukt is dit wel het geval op sportpark Nylân, want alle drie clubs doen mee en gaan op in een nieuwe organisatie. Deze vereniging wordt met haar meer dan 1.300 leden direct de grootste van (de gemeente) Leeuwarden en Friesland.

Nu is kwantiteit niet de belangrijkste drijfveer zo is ons verzekerd, maar meer kwaliteit en het in alle categorieën op niveau kunnen laten spelen van de leden. Met een grote(re) keuze kunnen zo ook de selectieteams nog beter worden samengesteld en hoeven dit niet alleen de eerste teams per categorie (meer) te zijn. De andere teams zullen nog meer de toevoer worden voor deze selectieteams, zodat de jeugd van de nieuwe vereniging op een hoger niveau kan gaan spelen. Ondanks de schaalvergroting zal er aandacht zijn voor alle leden, elk lid is en blijft even belangrijk.

Er zullen mannen prestatieteams blijven op de zaterdag en zondag om zo ook binnen de club de keuze voor een speeldag eenvoudig(er) te maken en zonder dat leden daarvoor naar een andere club hoeven te vertrekken. Verder zal het meisjes- en vrouwenvoetbal een speerpunt zijn en zullen deze de nodige aandacht krijgen, zodat in elke categorie minimaal één of twee teams spelen.

Een naam heeft de nieuwe club nog niet evenals nieuwe clubkleuren. De leden zal worden gevraagd om ideeën in te sturen voor beide zaken en een commissie zal de gang naar een uiteindelijke keuze begeleiden. Het is wel duidelijk dat is besloten dat er geen (delen van) huidige namen onderdeel zullen zijn van de nieuwe naam en dat de clubkleuren onafhankelijk zullen worden gekozen voor een gehele nieuwe en frisse start.

Een groot voordeel van de fusie is ook dat de vele vrijwilligers nu gezamenlijk gaan werken voor en aan één club en dat taken nog beter verdeeld en op elkaar afgestemd kunnen worden. Dit geldt uiteraard ook voor de trainers en leiders en zo ook voor het bestuur van de nieuwe vereniging. Deze zal bestaan uit maximaal 11 leden en daarnaast zal een volledige Jeugdcommissie (JC) de jeugd van M-pupillen tot en met de A-junioren voor haar rekening nemen. Het behoeft geen verdere uitleg dat de club ook door middel van schaalvoordelen kostenefficiëntie kan genereren en door de fusie een vitale en sterke club ontstaat.

Gemeente

De gemeente, die al jaren het aantal voetbalclubs in Leeuwarden wil terug dringen, is uitermate tevreden over de uitkomst en heeft zijdelings deelgenomen aan de besprekingen. Daarin heeft de gemeente toegezegd de randvoorwaarden te zullen scheppen die nodig zijn om de nieuwe vereniging te kunnen huisvesten. Zo zal de nieuwe vereniging de beschikking hebben over zes velden, waarvan drie kunstgrasvelden. De reeds bestaande en vrij nieuwe kleedboxen bij de velden achter op het complex blijven (be)staan en de zes velden zullen meer aan elkaar worden ‘gekoppeld’.

De bestaande tribune zal worden gerenoveerd tot een moderne accommodatie en hier zal tevens het hoofdveld zijn van de nieuwe club. Tegenover het hoofdveld zal in en op de verhoging een geheel nieuw clubhuis verrijzen in de lengte van het veld en met alle moderne voorzieningen van deze tijd. De kleedboxen voor de twee naastgelegen velden zullen eronder worden gesitueerd. Gelegen tussen deze twee velden zullen de supporters en bezoekers een prachtig uitzicht hebben op de wedstrijden. De ingang aan de Middelzeelaan zal ook worden gerenoveerd en de uitstraling krijgen die de nieuwe club verdient. Deze ingang zal ook naar achteren worden verplaatst, zodat ook bij de ingang parkeerplaatsen kunnen worden aangelegd om de parkeernood te lenigen en de verkeersveiligheid (eindelijk) te vergroten.

Samenwerking

De nieuwe organisatie is niet over een nacht ijs gegaan en heeft ook al overleg gepleegd met de bvSport en de andere gebruikers van sportpark Nylân. Hierin is afgesproken dat men verregaand gaat samenwerken met de nieuwe voetbalclub. Om deze afspraak te ondersteunen en ook weer de juiste randvoorwaarden te scheppen heeft de gemeente toegezegd om op het middenterrein een nieuwe sporthal te bouwen ter vervanging van de Nylânhal , de oudste hal van Leeuwarden en een die niet meer van deze tijd is en al op de nominatie stond om te renoveren. Op deze manier kan de nieuwe voetbalclub en de andere verengingen (ook van sportpark Nylân) nu nog dichter bij huis overdekt sporten en is de sporthal nu ook onderdeel van het sportconcentratiegebied.

De aantrekkingskracht van de nieuwe voetbalvereniging is nu vooral het westen en (nieuwe) zuiden van de stad, behoudens de leden die uit andere delen komen om bij hun eigen club te voetballen. De nieuwe verenging heeft de verwachting dat met de nieuwe optimale organisatie, de geboden accommodatie, het niveau van spelen en daardoor het plezier in voetbal de aantrekkingskracht zal vergroten. Met de andere verengingen op sportpark Nylân is tevens afgesproken dat het wisselen tussen de typen sport op dit park eenvoudig en soepel moet verlopen.

Droom of toekomst

Bovenstaande artikel zou eigenlijk in de (nabije) toekomst in de media moeten verschijnen. Dat is de mening van een lezer van de LVC. Hij vindt dat bovenstaande de meest ideale situatie weer geeft voor sportpark Nylân en dat de voetbalclubs hun eigen sentimenten moeten overstijgen en in ieder geval hierover in gesprek zouden moeten gaan.

Nog even voor de duidelijkheid: dit artikel is dus een wens c.q. droom en niet op waarheden gebaseerd. Door dit nu eens op papier te zetten krijgt het misschien de aandacht van de clubs en gemeente en wordt dit ideaalbeeld van de lezer ook hun streven voor de komende jaren. En wensen en dromen mag natuurlijk altijd en als deze uitkomt is de lezer het eerste lid dat zich bij de nieuwe vereniging aansluit.

Reageren op deze visie kan via veld hieronder.