Derde voorzitter Friesland weg

In een tijdsbestek van drie jaren is deze week de derde voorzitter op rij bij Friesland per direct opgestapt.

Op de website van de club geeft ex-voorzitter Jappie de Vries aan dat hij in zijn enthousiasme en met emotie dingen heeft gedaan die op het randje of er overheen waren. De andere bestuursleden hebben hem hierop aangesproken en in overleg heeft hij besloten om af te treden. De derde voorzitter op rij die de termijn niet uitzit.

Op de ledenvergadering van november vorig jaar werd een bijna volledig nieuw bestuur gekozen, nadat het oude bestuur was opgestapt. Jappie de Vries werd gevraagd als voorzitter, een taak die hij met inzet, liefde en enthousiasme aanvaarde en uitvoerde. En nu dan na amper negen maanden zit de club weer zonder voorzitter.

Welke zaken precies hebben geresulteerd tot het overleg tussen de bestuursleden en uiteindelijk het aftreden van de voorzitter is niet duidelijk. Friesland kampt sinds enige seizoenen met een (te) smalle basis van jeugdleden voor een goede doorstroom en het op eigen niveau kunnen spelen van leden. De club heeft momenteel slechts drie jeugdteams (F, E en D) en in totaal 12 teams waarvan ook nog eens vier zaalteams. (Bron: KNVB)

Ook zijn de spelers van de vorig jaar gestarte zaterdagafdeling, op één na, allemaal vertrokken en daarvoor zijn de A-junioren in de plaats gekomen met een aanvulling van spelers van andere clubs. Mede gezien deze smalle basis heeft de club zich aangesloten bij de nieuwe omnivereniging SSN (Stichting Sportwijk Nylân) waar door het ontwikkelen van activiteiten met de andere verenigingen misschien nieuwe leden kunnen worden binnen gehaald.

Fusie

De in 2000 ingezette fusie met buurvereniging MKV’29 is uiteindelijk op niets uitgelopen, omdat het toenmalige nieuwe bestuur van Friesland niet meer volledig wilde fuseren. De samenwerking via JVC 2000 werd in 2008 gestaakt en de beiden verenigingen gingen weer hun eigen weg. Aangezien er meer kleine voetbalverenigingen zijn in Leeuwarden is het misschien toch raadzaam om toch weer eens te gaan praten om zo de gelederen en de vereniging te versterken. Het is meerdere andere clubs in Leeuwarden en in de provincie ook gelukt en die staan er een stuk beter voor dan voor de fusie.