Omnivereniging SSN opgericht

De nieuwe omnisportvereniging ‘Stichting Sportwijk Nylân’ is onlangs opgericht en telt in totaal zeven deelnemende verenigingen.

De oprichtingsakte van de nieuwe omnivereniging is inmiddels bij de notaris ondertekend. De volgende stap is om de functies en de taken te omschrijven van deze overkoepelende vereniging voor de wijk Nylân. Daarna moeten er mensen gezocht worden die deze functies gaan uitvoeren en kan de vereniging starten.

Uit ons eerdere artikel over dit onderwerp:

Het doel van de krachtenbundeling is om jong en oud in de aangrenzende wijken meer in beweging te krijgen. Het streven is om zestien uren per dag activiteiten op en rond de sportterreinen te faciliteren. De participerende verenigingen hebben vooral belang bij aanwas en ook vrijwilligers.

Daarnaast willen ze een maatschappelijk belang dienen. Omdat ouderen langer zelfstandig (moeten) blijven wonen moeten ze ook fitter blijven. Sportactiviteiten kunnen hierbij helpen en daarnaast heeft men tijdens het sporten contacten met anderen dus is vereenzaming minder aan de orde.

Het aantal actieve sporters in het verzorgingsgebied van de nieuwe vereniging ligt beneden het gemiddelde in Leeuwarden. Via contacten met scholen wil zij nieuwe activiteiten aanbieden en zij wordt gesteund door het wijkpanel en de wijkvereniging.

De deelnemende verenigingen zijn:

  • Voetbalvereniging Zwaluwen
  • Atletiekvereniging Lionitas
  • Korfbalclub Pallas’08
  • Jeu de Boule vereniging Le Biberon
  • Tennisclub ’t Nylân
  • Volleybalclub Leevoc
  • Voetbalvereniging Friesland