Gemeente bezuinigt op sport

In het collegeprogramma 2014-2018 is een structurele bezuiniging van € 600.000 op de exploitatie van sportaccommodaties in Leeuwarden opgenomen.

Het college informeert de gemeenteraad via een brief over de manier waarop de bezuiniging ingevuld gaat worden. Het grootste deel daarvan zal gerealiseerd worden door een efficiëntere bedrijfsvoering bij bv SPORT en dus geen effect hebben op de uitvoering van het sportbeleid.

Daarnaast zal gezocht worden naar mogelijkheden voor bv SPORT om aanvullende inkomsten te genereren en om bijvoorbeeld door extra duurzaamheidsmaatregelen te kunnen besparen op energiekosten. De realisering van de totale bezuiniging zal worden gespreid over de jaren 2015 tot en met 2017.