Zeven deelnemers omnisportvereniging

De nieuwe Omnisportvereniging die op en rond het sportpark Nylân wordt gecreëerd telt in totaal zeven deelnemende verenigingen.

Het doel van de krachtenbundeling is om jong en oud in de aangrenzende wijken meer in beweging te krijgen. Het streven is om zestien uren per dag activiteiten op en rond de sportterreinen te faciliteren. De participerende verenigingen hebben vooral belang bij aanwas en ook vrijwilligers.

Daarnaast willen ze een maatschappelijk belang dienen. Omdat ouderen langer zelfstandig (moeten) blijven wonen moeten ze ook fitter blijven. Sportactiviteiten kunnen hierbij helpen en daarnaast heeft men tijdens het sporten contacten met anderen dus is vereenzaming minder aan de orde.

Het aantal actieve sporters in het verzorgingsgebied van de nieuwe vereniging ligt beneden het gemiddelde in Leeuwarden. Via contacten met scholen wil zij nieuwe activiteiten aanbieden en zij wordt gesteund door het wijkpanel en de wijkvereniging.

De deelnemende verenigingen zijn:

  • Voetbalvereniging Zwaluwen
  • Atletiekvereniging Lionitas
  • Korfbalclub Pallas’08
  • Jeu de Boule vereniging Le Biberon
  • Tennisclub ’t Nylân
  • Volleybalclub Leevoc
  • Voetbalvereniging Friesland

Het moet gezegd worden dat er ook verenigingen zijn die niet mee gaan in de nieuwe omnivereniging. Zij kiezen voor een zelfstandig voortbestaan en niet voor het aansluiten bij de nieuwe vereniging die waarschijnlijk vorm gaat krijgen in een stichting. Zij zien de noodzaak van een die nieuwe vereniging met verschillende takken van sport niet in. De tijd zal leren wie de juiste beslissing hierin heeft genomen en of het een succes zal worden.

In onze enquête over dit onderwerp vindt meer dan 21% dit een goed initiatief.  Daartegenover staat dat 58,9% negatief is met als redenen: vereniging wordt te massaal en onpersoonlijk, zien geen noodzaak voor een dergelijke vereniging, behoudt liever de eigen vereniging en identiteit en te veel sporten in een vereniging gaat niet werken. Tenslotte is er nog 20,1% gematigd positief met als argumenten dat het goed is voor (te) kleine verenigingen, nodig indien te weinig leden, leden kunnen makkelijk(er) wisselen van sport, gezamenlijk inkoop en administratie is prima en tenslotte is het nodig vanwege te weinig vrijwilligers.