Toekomst Flamingo onduidelijk

Ook na de gehouden algemene ledenvergadering op 28 maart jongstleden is de toekomst van Flamingo nog niet duidelijk(er) geworden.

Zoals bekend moet de club hun huidige speelveld en clubhuis verlaten vanwege de door de raadsvergadering gekozen optie voor de herinrichting van sportpark Kalverdijkje Zuid. De leden hebben op de vergadering het nieuwe bestuur wel toestemming gegeven voor gesprekken.

Die gesprekken zullen worden gevoerd met de andere voetbalclubs op Kalverdijkje Zuid en Noord. Het gaat dan om het sluiten van een overeenkomst voor samenwerking met één van de desbetreffende clubs en hierbij moet de continuïteit van Flamingo worden gewaarborgd. Dit laatste is een opdracht die de leden het bestuur hebben meegegeven, zo laat voorzitter Fahri Mintes ons weten.

De verwachting is dat deze gesprekken medio mei 2014 zullen zijn afgerond waarna de club en de leden waarschijnlijk een keuze kunnen gaan maken uit de dan voorhanden zijnde opties. De leden hebben geen toestemming verleent voor gesprekken over een fusie, maar als er geen overeenstemming wordt bereikt met de andere clubs dan worden de leden opnieuw geraadpleegd.

Op onze vraag of de geruchten waar zijn dat er ook wordt gesproken met een voetbalclub op sportpark Nylân meldt de voorzitter dat zij verguld waren van een heel mooi aanbod van een club op dit sportpark. Dit aanbod was vooral een gebaar om Flamingo een hart onder de riem steken voor de wijze waarop de herstructurering van Kalverdijkje Zuid heeft plaats gevonden.