Onstuimige groei Leovardia

Vierde Leovardia in oktober 2013 nog het 800ste lid, nu twee maanden later is het ledenaantal de 900 ruim gepasseerd.

Het is natuurlijk mooi als een vereniging mensen aanspreekt en dat ze lid worden. Toch is het voor een club in opbouw niet goed om zo snel te groeien. De pas opgezette regels en organisatie die ook nog moeten ‘groeien’ krijgen het op deze manier zwaar te verduren. Een flinke opgave voor 2014.

De voorzitter geeft op de eigen website ook aan dat ze in dit jaar voor een moeilijke opgave staan. De min of meer toch onverwachte groei in ledenaantal zal de club moeten vasthouden en daar is veel energie voor nodig. Binnenkort zal men hard gaan werken aan een stevig fundament onder de vereniging.

Hij geeft ook aan dat er de afgelopen maanden keihard is gewerkt aan de opbouw van de nieuwe club en door een fiks aantal vrijwilligers. En uiteraard zullen er vast dingen zijn die voor verbetering vatbaar zijn maar wat wel overheerst is een meer dan tevreden en supertrots gevoel. Want SC Leovardia staat wel op de kaart. Een bedankje aan de vrijwilligers is dan ook volgens hem op zijn plaats.

Clubhuis

Het nieuwe clubhuis werd op 21 december 2013 officieel geopend en voorzien van de nieuwe naam ‘Leoveste’. Ongeveer 180 belangstellenden zagen hoe ereleden van beide fusieclubs de naam onthulden en de nieuwe mascotte ‘Leo de Leeuw’ werd geïntroduceerd. Met een feestavond en een spetterend vuurwerk werd de avond afgesloten.

De voorzitter geeft ook aan dat het bestuur nog volop bezig is om de vereniging te ontwikkelen en daarom misschien soms ook even geen oog heeft voor zaken waar ze zeker rekening mee moeten houden. Daarom is een zogenaamde ‘klankbordgroep’ gestart die periodiek met het bestuur van gedachten zal wisselen over de koers van de vereniging, de ontwikkelingen op sportgebied e.d.

Het bestuur is momenteel vooral bezig met de organisatie binnen de jeugd, het voetbaltechnisch beleidsplan en het verder optimaliseren van de accommodatie. Ook gaat men aandacht besteden aan het uitbreiden van de activiteiten groep voor de jeugd met commerciële mensen en een activiteiten kalander. Verder zal de Leovardia shop haar assortiment verder uitbreiden met verschillende andere clubartikelen die ook via de website kunnen worden besteld.