Voetbalclubs Kalverdijkje Zuid ontstemd

De drie voetbalclubs van het Kalverdijkje Zuid zijn meer dan ontstemd over de nieuwe gemeentelijke voorstellen voor de herontwikkeling van dit sportgebied.

In een open brief aan de politieke partijen en de individuele raadsleden van de gemeente geven zij kennis van hun ongenoegen over de gang van zaken. De op 3 december aan de raad voorgestelde visie van de ambtenaren en wethouder Ekhart is volgens hen pertinent onjuist.

Onjuist omdat dat schrijven volgens de drie clubs vele omissies, onjuistheden en veronderstellingen bevat. Zou dit plan worden uitgevoerd dan worden de drie verenigingen ernstig gedupeerd en dat kan niet de bedoeling zijn van beleidsmakers die de belangen van alle burgers behartigen volgens de clubs.

Historie

Nog even ter herinnering. Voor sportgebied Kalverdijkje Zuid was een plan ingediend die ervoor zorgde dat voetbalvereniging Leeuwarden weer contact zocht met Nicator, twee partijen die na vrij lang onderhandelen niet tot een fusie konden komen. Niet veel later sloot Rood Geel, op aanwijzing van de gemeente, zich aan bij die gesprekken. De uitkomst weten we inmiddels. Rood Geel fuseerde met Leeuwarden tot Leovardia en veel geld werd in de herontwikkeling van Kalverdijkje Noord gestoken. Nicator koos bewust om niet mee te fuseren en blijft op Kalverdijkje Zuid achter met een kater, want de plannen voor dit sportgebied gaan voorlopig niet door.

De gemeente heeft deze plannen opnieuw geijkt vanwege de veranderde situatie en daar ook de andere twee voetbalverenigingen bij betrokken, zijnde Lions’66 en Flamingo. Deze plannen staan nu in een gemeentelijke visie die op 28 november aan de clubs in kwestie is gepresenteerd en toegelicht. Volgens de clubs zou een uitvoering van deze visie enorme negatieve gevolgen voor de drie verenigingen met zich meebrengen.

Die gevolgen zijn verwoord in onderstaande punten.

  1. Lions’66 verliest haar enige (hoofd)veld
  2. De huidige kleedkamers en kantine van Lions’66 staan dan naast het nieuwe hockeyveld
  3. Nicator verliest haar meest noordelijke veld en haar hoofdveld
  4. De eigen tribune van Nicator naast het huidige hoofdveld heeft dan geen functie meer
  5. De drie voetbalclubs gaan van vijf naar twee wedstrijdvelden
  6. Flamingo beschikt niet meer over een eigen hoofdveld

De clubs geven aan dat volgens de nieuwe richtlijn accommodatie zij recht hebben op drie wedstrijdvelden op basis van de gezamenlijke ledenaantallen en teams. Zij vinden dat het voorstel ook geen recht doet aan het marktaandeel van 10% welke zij hebben in Leeuwarden. Ook worden de voetbalvelden dusdanig gesitueerd dat deze niet efficiënt gebruikt kunnen worden.

Eigen plan

Nog in diezelfde bijeenkomst hebben de drie verenigingen een eigen plan gepresenteerd waarvan de aanwezige ambtenaren aangaven zeer blij mee te zijn en dat zij het ingebrachte plan zeker wilden onderzoeken.

Het eigen plan voorziet in de volgende punten:

  • Het bestaande veld bij Flamingo lijft bestaan in haar huidige vorm
  • Het trainingsveld grenzend aan het veld van Flamingo wordt een kunstgras wedstrijdveld en dient als hoofdveld voor Lions’66 en als trainingsveld voor de drie verenigingen
  • Lions’66 en Flamingo bespreken het gezamenlijk gebruik van het huidige clubhuis van Flamingo bij uitvoer van punt 2
  • De twee wedstrijdvelden komen in Noord-Zuid richting naast elkaar te liggen aan de zuidkant van het huidige Nicator complex en één hiervan wordt het hoofdveld van deze club, bij voorkeur wordt één veld kunstgras om alle trainingsuren af te kunnen werken

Dit alternatief is volgens de clubs redelijk, realistisch en uitvoerbaar. Zij realiseren zich dat zelfs bij dit plan de gevolgen voor Lions’66 en Nicator nog steeds zeer groot zijn, maar enigszins dragelijk.

De clubs maken ook melding van oneigenlijke argumenten en bijvoorbeeld een verkeerde voorstelling van de kosten. De gemeentelijke vertegenwoordigers voerden aan dat het alternatieve plan gepaard zou gaan met het dempen van een sloot en het weghalen van veel bomen. De clubs bestrijden dit, want uit metingen van de KNVB blijkt dat dit absoluut niet het geval is.

Kosten

De clubs roepen de gemeenteraad op om beide plannen op een goede, accurate en een eerlijke manier door te berekenen en de kosten vast te stellen. Niet alleen voor de aanleg maar ook voor de exploitatiekosten op langere termijn. Ook willen zij dat de ambtenaren woord houden en het alternatieve plan wordt onderzocht op haalbaarheid. Ook zou de aanbesteding van het totale plan in een keer plaats moeten vinden om daarbij voordeel te halen bij de uitvoerder(s).

De clubs geven in de brief ook aan dat zij ontgoocheld waren toen zij de brief ontvingen die naar B&W is gestuurd. In deze brief staan volgens hun misleidende onderdelen en het tegenovergestelde van de afspraken. Als laatste geven zij in hun eigen brief nog de argumenten aan waardoor het aangedragen alternatief de voorkeur geniet boven de door de gemeente gepresenteerde visie.

Zij roepen de gemeenteraadsleden op om niet akkoord te gaan met het door B&W geschetste plan voor de herontwikkeling van het Kalverdijkje Zuid voor wat betreft het voetbalgedeelte. Zij ervaren dit als slik- of stikpolitiek en staat in schril contrast met hoe de gemeente is om gegaan met de belangen van de hockey- en rugbyclub die ook onderdeel zijn in deze herstructurering van het sportgebied.