Huurverhogingen sportaccommodaties

Bij de KNVB komen verontrustende berichten binnen over forse gemeentelijke huurverhogingen voor velden en accommodaties.

De verhogingen zijn vaak dermate buiten proportioneel dat het aantal juridische geschillen tussen clubs en gemeenten fors oploopt. Niet worden alleen de huurprijzen soms tot wel 50% verhoogd, maar bezuinigen gemeenten ook op onderhoud en/ of stoppen met de compensatie van de onroerendezaakbelasting (OZB).

Als de clubs aangeven bij die gemeente dat de club dit niet kan opbrengen dan wordt als antwoord gegeven dat men maar op zoek moet naar (meer) sponsors en/ of de contributie maar moet verhogen. Beide maatregelen zijn niet positief voor de clubs, want sponsoren trekken zich juist door de crisis meer en meer terug en leden zullen afhaken wanneer een (te) grote contributieverhoging wordt ingesteld.

Veel clubs vragen de KNVB om te bemiddelen bij de gemeente, maar deze staat met de rug tegen de muur en kan niets doen voor haar leden. De gemeenten hebben de ‘macht’ om dit besluit te nemen en daar kan de KNVB niets aan veranderen.

De sportclubs hebben het de laatste jaren toch al zwaarder gekregen. Dit blijkt ondermeer uit onderzoek door de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). Op dit moment staat 43% van de sportclubs er financieel goed of uitstekend voor en vier jaar geleden was dat nog 62%.

Menige club is al creatief bezig om te kijken hoe men deze ‘schadepost’ kan beperken, zo niet nivelleren. Het verhuren van hun accommodatie aan andere clubs op dagen dat deze niet door hun zelf gebruikt wordt is een vaak gehoorde ‘oplossing’. Bij clubs die hun accommodatie de gehele week nodig hebben is dit echter geen optie.

Uit een onderzoek blijkt dat 49% van de gemeenten van plan is om een verhoging van het huurbedrag voor de accommodatie door te voeren in 2014. Zij doen dit omdat ook zij het zwaar hebben en de financiële eindjes aan elkaar moeten knopen. Het bijvullen van de gemeentekas blijkt door deze maatregelen vrij eenvoudig, maar  de gemeenten moeten zich wel beseffen dat het staande houden van de sportclubs ook in hun belang is. Het is niet bekend of de gemeente Leeuwarden de prijzen ook verhoogd en zo ja, met hoeveel procent.