Voortbestaan WWS agendapunt

Op de algemene ledenvergadering van 25 november van voetbalvereniging WWS is vooral de toekomst besproken.

En dan in het bijzonder als zelfstandige voetbalclub. De vraag is of WWS groot genoeg is om te blijven voortbestaan of moet het bestuur met andere clubs in gesprek gaan voor vergaande samenwerking of zelfs fusie. Een belangrijk agendapunt dus.

De huidige situatie van de club noopt het bestuur tot een discussie over de zelfstandigheid van de club. Er zijn nog drie seniorenteams, waarvan één zaal, drie juniorenteams en vier pupillenteams en deze basis van slechts 10 teams is vrij smal om zelfstandig te blijven opereren.

Gedacht wordt aan een samenwerkingsverband met een andere club. Qua afstand zou dit Warga kunnen zijn, maar gedacht wordt aan een zaterdagclub en dan komt Leeuwarder Zwaluwen in het vizier, zo is de gedachte. Hoe het bestuur en de club een dergelijk samenwerkingsverband ziet is niet bekend. Of deze Leeuwarder club al is gepolst ook niet.

Je zou kunnen denken dat de sportvelden in Wirdum gewoon blijven bestaan, zodat de leden daar kunnen blijven sporten maar dat dit dan onder de vleugels van een andere vereniging wordt gedaan. Een soort satelliet van een andere clubs dus. Het is de vraag of die andere club op extra velden en een clubhuis op afstand zit te wachten. Het onderhouden en managen van het eigen terrein en gebouwen is vaak al een flinke klus.

Het samengaan met Warga zou op het oog de meest logische zijn, nog een dorp in de buurt in het al bestaande rijtje van drie. De naam wordt dan iets langer, zoiets van WWWS. Maar waar gaan de teams dan trainen en spelen, want zoals gezegd twee terreinen en clubhuizen onderhouden is geen optie. Gezien de accommodatie en het ledenaantal zou je kiezen voor Warga, maar zijn de huidige leden van WWS het daar mee eens?

En als deze keuze valt op een Leeuwarder club, zoals op de website verwoord in Zwaluwen, zouden de leden dan naar Leeuwarden reizen voor hun trainingen en wedstrijden? Of ziet Zwaluwen het zitten dat zij een satelliet vestiging in Wirdum krijgt en moeten onderhouden? Beiden een zeer moeilijke keus. Zwaluwen lijkt overigens een gewilde partner, want bestuursleden van Friesland lieten al twee keer in de media weten ook te willen samenwerken met deze buurclub.

Ondanks de afloop van de ledenvergadering is het nog niet bekend welke wending de discussie heeft genomen tijdens die avond. Wordt een en ander verder onderzocht, mogen de bestuursleden verkennende gesprekken gaan houden met samenwerkingspartners of blijft alles bij het oude en wil de club zichzelf weer ‘oprichten’ en doorgaan. De tijd zal het leren en met gezond verstand zal uiteindelijk vast een juiste beslissing worden genomen.