Nieuw bestuur Friesland

Tijdens de onlangs gehouden ledenvergadering is door de leden van Friesland een nieuw bestuur gekozen.

De verkiezing van de twee nieuwe bestuursleden en de herverkiezing van een zittend lid was unaniem door de aanwezige leden. Het bestuur bestaat nu uit Jappie de Vries (voorzitter), Dennis de Meer (algemene zaken) en Jitty Rutkens (secretaris).

Het nieuwe bestuur wil voortvarend van start gaan, maar is zich ervan bewust dat zij niet in een keer alle lopende zaken kunnen wegtoveren, zoals zij het noemen. Zij vragen de leden dan ook de tijd om zaken aan te pakken en hebben aangegeven wat hun bedoelingen zijn met de club.

De visie voor de toekomst verschilt niet zoveel ten opzichte van de besturen van de afgelopen jaren. Sportief gezien wil men dat het eerste van de zondag in de tweede klasse blijft spelen en het eerste van de zaterdag promoveert naar de vierde klasse. Omdat dit laatste team een pilot is moet er nog gestemd worden door de leden of de club hiermee door gaat.

Jeugd

De jeugd zal alle aandacht vergen van het nieuwe bestuur, omdat er nog maar vier jeugdteams over zijn. Waar de club eens jeugdteams had in alle categorieën is de spoeling nu erg dun. Volgend jaar zal het nieuwe bestuur clinics gaan organiseren voor de jeugd om op deze manier meer jeugdleden naar de club te trekken en met meer jeugdteams deel te kunnen nemen aan de competitie.

Ook moet er gekeken worden naar de sponsoren waarvan er de afgelopen jaren te veel zijn afgehaakt en er te weinig weer zijn binnen gehaald. De komende maanden zal de club hier aandacht aan besteden en deze sponsoren ook meer betrekken bij de vereniging. Gedacht wordt aan een soort zakenclub waarvan de leden regelmatig zullen worden uitgenodigd voor een activiteit.

De kantine zal ook de nodige aandacht krijgen. De club is blij dat ze een eigen kantine hebben, maar is het erover eens dat deze moet worden opgeknapt en een modernere ‘look’ moet krijgen. Dat zal niet vandaag of morgen gebeuren, maar op termijn worden aangepakt. Naast de inkomsten bij thuiswedstrijden zorgen extra feestavonden ervoor dat de inkomsten hiervan de club financieel draaiende houden.

Vrijwilligers

Het bestuur is zich ervan bewust dat Friesland een kleine voetbalvereniging is, maar gelukkig zijn er verhoudingsgewijs wel een groot aantal vrijwilligers. Ondanks dit feit zijn er toch niet genoeg en de vele inspanningen die zijn gedaan om het aantal te vergroten hebben tot op heden niet geresulteerd in uitbreiding. Door meer bijeenkomsten te regelen voor de hoofden van de verschillende commissies wil het nieuwe bestuur betere afspraken, samenwerking en respect bewerkstelligen. Het is nu bij veel leden niet duidelijk wie wat doet en wie het aanspreekpunt is.