Leovardia is een feit

Na een lange voorbereiding met veel werk voor de fusiecommissies is dan nu Leovardia definitief opgericht.

In totaal waren er bij de twee fusieclubs vier vergaderingen nodig om goedkeuring te geven aan de oprichting van de nieuwe voetbalclub Leovardia. De fusie wordt nu geformaliseerd, de club heeft zich ook aangemeld bij de KNVB en het nieuwe logo is ook bekend.

Dat er vier vergaderingen nodig waren kwam door het feit dat bij de eerste vergaderingen 2/3 van de leden aanwezig moesten zijn om de club te ontbinden en de overgang naar Leovardia te bekrachtigen. Dit aantal werd niet gehaald en dus moest er reglementair nog een bindende vergadering worden uitgeschreven. De dan aanwezige leden moesten ook voor minimaal 2/3 instemmen met het voorstel en dat gebeurde bij beide clubs. Bij Leeuwarden waren dat 47 en bij Rood Geel 46 leden en deze leden stemden unaniem voor.

Alle leden van beide clubs zullen binnenkort een brief met informatie ontvangen waarin ondermeer de contributiebedragen en regelingen, zoals automatische incasso en het kledingfonds, zullen worden gemeld. De leden van de oude clubs worden automatisch lid van de nieuwe club.

Logo

Na de ontwerpen van de kinderen van beide clubs zijn twee designers aan de slag gegaan met het ontwerp voor het nieuwe logo. In een korte periode zijn in totaal 18 voorstellen ontwikkeld en voorgedragen ter beoordeling aan een groep binnen de vereniging. De keuze voor het nieuwe ontwerp was niet geheel onverdeeld, maar de meerderheid kon met de uiteindelijke keuze goed leven.

Het logo is rond en bevat een stilistische leeuw met daaronder een bal en daaronder de naam ‘sc Leovardia’. De afkorting van sportclub wordt met kleine letters geschreven. Nu het logo definitief is kunnen de makers van de website en de kledingcommissie ook aan de slag. Bij de keuze voor een kledingleverancier is deze op Quick Teamwear gevallen. De leden zullen worden voorzien van een compleet tenue en trainingspak.

Visie en missie

De nieuwe club staat helderheid voor binnen de nieuwe vereniging. Daarom gaat zij aan de slag met het uitwerken van een visie en missie waarin ook het te voeren beleid, gedragsreglement e.d. aan de orde komen. Het belangrijkste moet het plezier zijn binnen de voetbalvereniging en daarom accepteert men geen leiders en trainers die langs de lijn staan te schelden en tieren.

Op een onlangs gehouden bijeenkomst, in samenwerking met LWD2018, heeft men een heus clublied geschreven. Op dit moment wordt het arrangement geschreven en op korte termijn ingezongen voor een CD en een clip.

Voor de meeste selectieteams voor de jeugd zijn de trainersposities zo goed als ingevuld. De komende tijd zal worden benut om ook voor de andere teams goede en enthousiaste trainers en leiders te vinden. Op woensdag 5 juni zal er in Leeuwarden een fusiekrant worden bezorgd met informatie over de nieuwe voetbalclub Leovardia.