Welke clubs zijn nu aan de beurt?

De fusie tussen Rood Geel en Leeuwarden is zo goed als gereed en de vraag rijst welke clubs de volgende zullen zijn.

In het onderzoeksrapport van de gemeente Leeuwarden werd aangegeven dat het de 12 voetbalclubs wilde reduceren tot maximaal acht. Met de nieuwe club Leovardia is slechts een verkleining van dat aantal met één behaald, dus wie volgt is de vraag.

Automatisch wordt er dan gekeken naar de kleine(re) clubs en clubs die door te fuseren elkaar goed aanvullen en/ of juist versterken. Een zondagsclub kan bijvoorbeeld aansluiting zoeken bij een zaterdagsclub en zo het hele weekend aan de bal zijn, maar deze kan natuurlijk ook aansluiting zoeken bij een andere zondagsclub om zichzelf en die andere fusieclub te versterken en bijvoorbeeld te gaan voor voetbal in hogere klassen.

Kleine clubs

De echte kleine clubs, in aantallen leden, zijn Flamingo (75 leden) en Lions’66. De eerste heeft al eens aangegeven voor een fusie open te staan, maar daar is het tot nu toe nog niet van gekomen. In de afgelopen fusieperikelen van het Kalverdijkje heeft Lions’66 al aangegeven niets in een fusie met de andere clubs ter plekke te zien en zelfstandig verder te willen. De club is het afgelopen seizoen in ledenaantal verdubbeld, maar blijft nog steeds klein met 151 leden.

Voetbalvereniging Friesland met 250 leden heeft al eens een samenwerking voor de jeugd gehad met buur MKV’29. De beoogde totale fusie, inclusief senioren, is er nooit gekomen en daarom zijn de clubs zijn in 2008 weer uit elkaar gegaan. Onlangs ventileerde die club nog in de media dat ze momenteel niet aan een fusie denken, maar als het dan toch moet dan heeft men Zwaluwen op het oog. Dit vanwege het feit dat men dan alle onderdelen van het voetbal kan aanbieden als nieuwe voetbalclub op het sportpark Nylân.

Nicator, als kleinere club met 254 leden, heeft al laten weten niet mee te willen doen aan een fusie en kiest voor zelfstandigheid. De toekomst zal moeten uitwijzen of dit een verstandige beslissing is geweest en of de club bestaansrecht heeft en houdt binnen het Leeuwarder wereldje van voetbalclubs. Het complex van de club zal binnenkort verbouwd worden, zodat ook de rugbyclub en Lions’66 hier kunnen spelen.

Dan FVC met 365 leden die naast buur Blauw Wit op het sportgebied Wiarda zit. Het is niet aan te nemen dat deze twee clubs samengaan vanwege de verschillende identiteiten. Het is ook niet in te denken dat zij het nieuwe complex verlaten om met een andere club in de stad te fuseren. Wellicht dat het wel denkbaar is dat een andere (kleine) club naar Wiarda komt om met FVC een fusie aan te gaan. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de aangekondigde uitbreiding van Wiarda een feit is.

Grote vijf

Blijven de vijf grote(re) clubs over. MKV’29 met 500 leden groeit nog steeds en kent geen noodzaak tot een fusie met een andere club. Voor Zwaluwen met 688 leden geldt eigenlijk hetzelfde, ook al staan zij in de belangstelling van Friesland. Het nieuwe Leovardia (850 leden) heeft straks alle fusie perikelen achter de rug en zal niet direct weer in een project stappen om dit alles nog eens te herhalen op korte termijn.

Frisia met 910 leden zit als enige op een complex zonder collega’s en heeft daardoor ook minder mogelijkheden om samen te gaan. Vanwege de beschikbare accommodatie is het ook niet denkbaar dat een (kleine) club hier bij in komt na een fusie. De accommodatie beperking geldt ook voor Blauw Wit met 1.100 leden, waarvan overigens in verhouding veel leden van de zaalvoetbalteams. Gezien de ‘afmeting’ van de club zal deze ook geen behoefte hebben om samen te gaan.

Het streefgetal van acht voetbalclubs voor Leeuwarden zal nog een moeilijke worden. Als de drie kleinste clubs toch een partner gaan zoeken voor continuïteit, het kunnen aanbieden van alle categorieën en om een sterke vitale club te worden c.q. te blijven dan kan het plan van oud wethouder Marco Florijn en de KNVB toch nog bewaarheid worden.

NB. Gebruikte ledenaantallen zijn de laatste standen bij ons bekend.