Bestuur Nicator stapt op

Nu de fusie met Rood Geel en Leeuwarden is afgeblazen door de leden stappen de meeste bestuursleden van Nicator op.

Deze stap was te verwachten, omdat het bestuur zich sterk heeft gemaakt voor de fusie. Zij weten als geen ander voor welke uitdagingen Nicator komt te staan de komende jaren. De leden die tegen hebben gestemd mogen nu ook de leiding nemen, zo is hun mening.

Het bestuur stelt dat tussen de 135 tegenstemmers zeker vier nieuwe bestuursleden te vinden moeten zijn die zich willen inzetten voor een zelfstandig Nicator. Zij moeten nu de daad bij het woord voegen en de club door de komende jaren heen proberen te loodsen en de nieuwe koers varen.

Omdat een vereniging niet zonder bestuur kan zal er een extra algemene ledenvergadering worden gehouden op dinsdag 5 maart 2013, aanvang 20:00 uur, met als enige agendapunt verkiezing bestuursleden. Het huidige bestuur zal de komende weken geen beslissingen meer nemen, de zaken afronden en een overdrachtsdocument opstellen.

Het is misschien aan te raden dat het nieuwe bestuur als eerste met Lions’66 gaat praten, aangezien deze club ook een veld op het Nicator terrein gaat bespelen. Een samenwerking zou misschien handig zijn, zodat de clubs samen het clubhuis en de twee velden effectiever en meer economisch kunnen gebruiken.