Zelfstandigheid Nicator kwestie van tijd

Er zijn meer redenen te benoemen waarom de leden van Nicator zouden moeten kiezen voor de fusie met de twee andere clubs.

In ons artikel van afgelopen maandag schreven we al over de achtergronden van de keuzes en of Nicator zonder fusie wel een toekomst heeft. Uit stukken van de club zelf blijkt dat er nog meer redenen zijn waarom die fusie toch de beste keus is voor deze club.

Brachten wij vooral argumenten naar voren van het geringe aantal leden, de keuze die ouders van kinderen zouden maken als ze tussen de nieuwe fusieclub en Nicator moeten kiezen, kinderen die niet op hun eigen niveau kunnen voetballen en dus geen goede doorstroming en continuïteit, het feit dat door het inperken van de velden er geen ruimte is voor groei en dat de accommodatie alleen het hoogstnoodzakelijke onderhoud zal krijgen van de gemeente.

De club zelf brengt naast bovenstaande argumenten nog andere en zeker niet geheel onbelangrijke naar voren. Het gaat niet alleen om de continuïteit van de jeugd, maar ook van de senioren, mannen en vrouwen. Ook daar is winst te behalen door de balans tussen prestatie- en recreatieve elftallen te verbeteren en het vrouwenvoetbal meer op de kaart te zetten.

Ook wordt de huidige accommodatie genoemd die niet meer aan de eisen van vandaag de dag voldoet. Niet alleen het ontbreken van moderne en hygiënische kleedboxen, maar ook het ontbreken van een kunstgrasveld kan de club opbreken. Het eigen clubhuis ziet er zo op het eerste gezicht natuurlijk fantastisch uit, maar is niet het multifunctionele clubhuis wat gepland staat voor de nieuwe club en waar eenvoudig ruimte kan worden gecreëerd voor allerlei activiteiten tijdens en naast het voetbal.

Financiën

De huidige kantine is ook nog eens aan groot onderhoud toe. Het dak, de keuken, de bar en de CV-installatie moeten worden vervangen. Zo ook het scorebord, heeft de tribune groot onderhoud nodig en moeten de kleine lichtmasten van het trainingsveld worden vervangen. Nu is de club zonder schulden, maar voor al deze aanpassingen en vervanging zal een hypotheek moeten worden afgesloten om de kosten ervan te kunnen betalen.

Die lening zal moeten worden afbetaald en gezien het feit dat de club al jaren een tekort heeft op de balans wordt er al elk jaar ingeteerd op het eigen vermogen en wat rest is niet voldoende voor de vernieuwingsslag die wel noodzakelijk is. De club geeft aan dat het ‘batig saldo’, waar vaak over wordt gesproken, niet oneindig is en de club nog twee à drie jaren in staat stelt om in te kunnen teren. De inkomsten van de club zijn gewoon niet voldoende om de jaarlijkse kosten te kunnen dekken.

Ook loopt, zoals bij bijna iedere vereniging, de opbrengsten uit sponsoring terug in verband met de economische situatie. Al met al is het beter om aan te haken bij de nieuwe vereniging die start met een volledig nieuw en modern clubhuis met een waarde van rond de 4,5 ton en daarnaast nog een behoorlijk bedrag op de rekening courant. Hierdoor kunnen dan ook de leden worden voorzien van een kompleet kledingpakket en kan de toekomst met vertrouwen tegemoet worden gezien.

Activiteiten

Als laatste de eeuwige strijd om mensen zover te krijgen als vrijwilligers iets voor de club te doen. De enthousiastelingen niet ten nadele, maar ook voor een kleine club als Nicator zijn er te weinig waardoor het vele werk op de schouders van een paar mensen komt te liggen. Bij de nieuwe vereniging worden taken samengevoegd waardoor de poule van vrijwilligers groter zal worden. Door dat gebrek aan vrijwilligers is nu het organiseren van (neven)activiteiten ook vrijwel onmogelijk, terwijl dit vooral voor de jeugd onontbeerlijk is.

Vanavond zal de beslissing vallen en kunnen de Nicator leden het verschil maken tussen een zeer onzekere en marginale toekomst of deelnemen in een nieuwe en sterke voetbalclub voor Oost Leeuwarden met een prachtig clubhuis en accommodatie. Van de leden van Rood Geel en Leeuwarden wordt verwacht dat zij in ieder geval wel in ruimte meerderheid zullen instemmen met de fusie.

Het is tenslotte ook prachtig om deel uit te maken van iets wat over een vele jaren gezien zal worden als een stukje voetbalhistorie van Leeuwarden.