Bestuur Rood Geel adviseert fusie

In een uitgebreid artikel heeft het bestuur van Rood Geel de leden geadviseerd om in te stemmen met de geplande fusie met Leeuwarden en Nicator.

Het artikel op de eigen website memoreert in het kort de historie en de huidige situatie van de club. Ook al is deze de afgelopen vier jaar sterk verbetert toch denk het bestuur dat met de fusie de te bereiken doelen eerder bereikt kunnen worden. De leden kunnen op 13 februari stemmen.

Het uur ‘U’ is aangebroken voor de drie fusieclubs. De commissies die de fusie hebben voorbereid zijn klaar met hun werk en zullen op donderdagavond 7 februari aanstaande de nieuwe club voor Oost Leeuwarden presenteren. De avond wordt gehouden in het clubhuis van Nicator, begint om 20:00 uur en is voor alle leden van de drie clubs.

Stemmen

Na deze avond zullen de clubs elk een bijzondere ledenvergadering houden waarin de leden kunnen stemmen over de voorbereide fusie van de drie clubs. Zowel Rood Geel alsook Leeuwarden houden deze avond op woensdagavond 13 februari in hun eigen clubhuis.

De toon in het artikel van het bestuur van Rood Geel is vooral dat ondanks de vooruitgang van de afgelopen vier jaren zij toch willen fuseren. Leden zouden kunnen denken nu het weer beter gaat met de club dat zelfstandig blijven een goede optie is, maar het bestuur heeft daar een andere mening over.

Ook al is de financiële situatie van de club beter geworden, ook al zijn er weer meer jeugdteams, ook al is het ledenaantal weer boven de 500, ook al kon de club een nieuwe kledinglijn introduceren, ook al is de accommodatie opgeknapt, ook al zijn er sponsoren bij gekomen, toch liggen de kansen dichterbij met een fusie.

Kansen

Die kansen ziet het bestuur moeilijk realiseerbaar als zelfstandige vereniging. Men meldt onder andere het versterken van het kader,  het realiseren van een kwaliteitsimpuls voor kaderleden, het realiseren van een voetbalschool, de groei van het meisjes/ en vrouwenvoetbal en een financieel sterke verenging kunnen dankzij de fusie in versnelde vorm worden gerealiseerd. Ook kan de kennis en ervaring van de drie verschillende verenigingen de nieuwe club ten goed komen.

Ook al gaat het nu goed met Rood Geel, alleen doorgaan kent ook gevaren en het bestuur noemt ondermeer de financiële positie die het niet toe laat om op de korte termijn flink te investeren in de kwaliteit en begeleiding van hun kader. Ruimte om de vereniging te laten groeien op de huidige accommodatie is er ook niet. Bovendien worden talenten te veel bij de club weggekaapt waardoor de kwaliteitsslag die men wil maken niet uit de verf komt.

Het bestuur sluit af met de woorden dat de club voor een cruciale beslissing staat en dat er met de nieuwe club kansen zijn die met beide handen aangenomen moeten worden. Samen met de fusiepartners wil men de weg inslaan naar een prachtig voetbalbolwerk in Leeuwarden.