En nu gewoon weer verder?

Na een weekend geen amateurvoetbal en bezinning in de voetballerij hebben de clubs deze week het weekritme weer opgepakt, maar hoe nu verder?

Het was indrukwekkend het afgelopen weekend. Geen amateurvoetbal en veel bijeenkomsten en discussies bij veel voetbalclubs en de minuut stilte bij veel wedstrijden, tot zelfs in Japan toe. Deze week zijn de trainingen weer begonnen, maar hoe zorgen we nu voor een positief vervolg?

De door wangedrag overleden grensrechter is gecremeerd en het is te hopen dat alle goede intenties niet met hem mee verdwijnen van het voetbaltoneel. Het zou op zijn zachtst gezegd zeer onbegrijpelijk zijn als de KNVB maar ook de clubs nu niet aan een ommekeer gaan samenwerken en ervoor gaan zorgen dat normen en waarden worden hersteld in de voetballerij.

Laten we bij de clubs zelf beginnen. Tijdens de bijeenkomsten zijn veel ideeën geopperd om het gedrag op de velden positief te beïnvloeden. Veel daarvan zijn geëtaleerd op de website van de KNVB en de eigen club. Het zou mooi zijn als de clubs hier gevolg aan geven en de bruikbare en effectieve tips ook in de praktijk brengen.

Dan de KNVB die dit seizoen juist had besloten om de strenge maatregelen bij excessief gedrag soepeler te maken en meer op de individu te spelen. In de praktijk blijkt het meestal om groepen en groepsgedrag te gaan en is het vaak moeilijk om een individu hier op aan te spreken of aan te wijzen. Het gevolg is dat de vermeende daders er met een waarschuwing vanaf komen en dus vrijuit gaan en dit terwijl vaak een strengere straf vaak op zijn plaats was geweest.

Het lijkt dat in de afgelopen week ook bij de KNVB het besef (opnieuw) is doorgedrongen dat er moet worden ingegrepen en (nog) meer de normen en waarden moeten worden gehandhaafd en het respect op de velden moet terugkeren. In een steeds meer individualistische maatschappij wordt het tijd dat de (team)sport een veilige haven is voor jeugdige sporters waar het plezier en vriendschap de overhand heeft.

Hoe mooi is het als je op volwassen leeftijd, of zelfs ouder, kan zeggen dat je een prachtige tijd hebt gehad op je sportclub en dat je dat voor geen goud had willen missen. Dat je daaraan vrienden hebt overgehouden en nog met hetzelfde plezier (mee) naar de wedstrijden gaat van je eigen zoon/ dochter of zelfs kleinkinderen.

Laten we dan ook langs de zijlijn de jeugd hun spelletje spelen en ze aanmoedigen om zo het goede voorbeeld te geven aan de nieuwe generatie en anderen in onze omgeving. Dit is dan onze bijdrage als ouders, familie en supporters en misschien wel net zo belangrijk als maatregelen op een hoger niveau. Ook wij tonen respect aan de mensen die vrijwilliger zijn en onze jeugd in staat stelt om hun sport uit te oefenen. Want ‘jong geleerd is oud gedaan’ en ‘goed voorbeeld doet goed volgen’.