Ook Zwaluwen voor verplichte vrijwilliger

Na FVC en Blauw Wit staat nu ook Leeuwarder Zwaluwen achter het verplicht stellen van vrijwilligerswerk.

Op de onlangs gehouden algemene ledenvergadering is besloten om een onderzoek in te stellen in welke vorm deze verplichtstelling zou moeten worden in- en uitgevoerd. FVC heeft dit reeds gedaan en buurman Blauw Wit, een voorstander van het eerste uur, denkt er sterk over na om dit ook te gaan doen.

Ook bij Zwaluwen blijkt dat er te veel werk op te weinig schouders ligt. De vergadering stemde dan ook in met het onderzoek dat direct zal worden ingesteld. Wanneer het onderzoek wordt afgerond en de resultaten bekend zullen worden gemaakt wordt niet vermeld.

Ook werd besloten om een ‘foto’ van de club te maken, wat inhoudt dat er een digitale doorlichting zal plaatsvinden van de complete vereniging. Dit heeft dan ondermeer betrekking op de sterke en zwakke punten en ook waar de ambities van de club liggen. Een tiental vrijwilligers, nog geheel zonder verplichting, heeft zich aangemeld om hiermee aan de slag te gaan.

De tussentijdse uitslag in onze enquête hoe mensen denken over verplicht vrijwilligerswerk bij hun club is als volgt:

  1. Mee eens, iedereen moet een handje helpen: 35,4% 
  2. Mee eens, ik ben al vrijwilliger bij de club: 20,8%           
  3. Mee eens, maar niet meer dan twee uren p/mnd:  14,6%        
  4. Mee oneens, bij verplichting zoek ik een andere club: 12,5%   
  5. Mee oneens, ik betaal al contributie: 10,4%     
  6. Mee oneens, verhoog de contributie maar: 6,3%

Vooralsnog kan dus 70,8% er mee instemmen, terwijl 29,2 het er niet mee eens is.