Fusie voetbalclubs ketst af

Nadat de fusie van de drie clubs in Harlingen al niet door ging is ook die van Rijperkerk en Hardegarijp op niets uitgelopen.

Waar de drie clubs in Harlingen nog op een normale manier afscheid van elkaar hebben genomen wordt er boven Leeuwarden met modder gegooid. Het bestuur van Rijperkerk zegt wel te moeten reageren op een publicatie op de website van Hardegarijp vanwege onwaarheden.

Het kan raar gaan in de voetballerij. Eerst vinden clubs elkaar omdat de jeugdafdelingen niet de beoogde toekomst meer hebben en gaan ze samenwerken aan sterke jeugdteams in en voor de regio. Als dan uiteindelijk blijkt dat er wrevel ontstaat tussen de besturen lijkt het alsof ze nooit met elkaar eenzelfde streven hebben gehad en wordt er met modder gegooid.

Dit is helaas ook het verhaal bij de beoogde samenwerkingspartners Rijperkerk en Hardegarijp het geval. Over en weer worden beschuldigingen geuit over verspreide onwaarheden en beslissingen die zijn genomen zonder dat de andere club hiervan op de hoogte was. In de reactie van Rijperkerk lezen we dat lijmen wat hun betreft niet meer mogelijk is en dat de verenging op eigen kracht weer verder gaat.

Vooralsnog laten de drie fusieclubs in Leeuwarden zien hoe het ook anders kan. Zij zijn met de verschillende werkgroepen hard op weg om in het seizoen 2013-2014 als één nieuwe sterke voetbalclub voor Oost Leeuwarden voor de dag te komen.

RIJPERKERK – VV Rijperkerk en VV Hardegarijp hebben met de jeugd een samenwerkingverband onder de naam HRC. Het bestuur van VV Hardegarijp heeft dit opgezegd, maar dat is niet gebeurd op een wijze zoals VV Rijperkerk graag zou zien. Vandaar onderstaande brief op de website van VV Rijperkerk:

,,Als bestuur van VV Rijperkerk hadden wij ons voorgenomen niet in te gaan op de onwaarheden die door het bestuur van VV Hardegarijp over ons verspreid worden. Na de opzegging van het contract hebben beide besturen namelijk de afspraak gemaakt niet met modder te gooien. Door het bestuur van VV Hardegarijp wordt echter wel met modder gegooid. Er worden zelfs onwaarheden verspreid. Het bestuur van VV Rijperkerk zou passief zijn, we laten het toe als er spelers geronseld worden, we hebben het bijltje erbij neergegooid en ook worden bestuursleden en overige kaderleden van VV Rijperkerk op persoonlijke titel in een negatief daglicht gesteld.

VV Rijperkerk heeft als vereniging een positieve uitstraling. Er heerst een gemoedelijke sfeer. We staan bekend als een integere en gezellige vereniging. Ook sportief gezien doen we het voor zo’n kleine vereniging lang niet slecht. Nu onze naam in diskrediet wordt gebracht, zijn wij als bestuur erg teleurgesteld over de manier waarop het bestuur van VV Hardegarijp met ons omgaat.

Samenwerken is respect hebben voor elkaar. Samenwerken is overleggen. Samenwerken is soms een compromis sluiten. Samenwerken doe je samen, met elkaar. Vanaf het begin dat de samenwerking HRC is gestart, werd VV Rijperkerk te laat of niet bij de besluitvormingsprocessen betrokken door het bestuur van VV Hardegarijp. Een voorbeeld hiervan is de aanvraag door het bestuur van VV Hardegarijp voor een kunstgrasveld. Bij de gemeente werd aangegeven dat alle HRC teams in de toekomst in Hardegarijp zouden gaan voetballen. Het bestuur van VV Rijperkerk was hiervan totaal niet op de hoogte. Wij hebben over deze gang van zaken meerdere malen onze onvrede geuit. Desondanks wilde het bestuur van VV Rijperkerk doorgaan met de samenwerking. De jeugd is immers het belangrijkste. Van respect richting VV Rijperkerk is echter op dit moment ook geen sprake meer. Dit is niet van toepassing op de vrijwilligers van VV Hardegarijp. Het bestuur van VV Rijperkerk heeft deze samenwerking altijd zeer prettig en positief ervaren.

Het bestuur van VV Rijperkerk kijkt nu weer vooruit. We hebben een positief gevoel aan de ledenvergadering overgehouden. We gaan weer zelfstandig door met de jeugd en hebben er het volste vertrouwen in dat ons dit samen met elkaar gaat lukken. Er zijn meer dan genoeg initiatieven geopperd. Ook laat een inventarisatie zien dat we voldoende basis hebben om mee verder te gaan. We gaan er weer fris tegen aan! ”

Bestuur VV Rijperkerk